Förskolan och barns utveckling : grundbok för förskollärare

Förskolan och barns utveckling : grundbok för förskollärare Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
12,97 MB
FILNAMN
Förskolan och barns utveckling : grundbok för förskollärare.pdf
ISBN
8890406522357

BESKRIVNING

Nästan alla barn i Sverige deltar i någon form av förskoleverksamhet. Därmed är förskolan en central del i samhället. Förskolan ska erbjuda aktiviteter och innehåll där barn, med olika bakgrund och intressen, ska utvecklas enskilt och i grupp.Förskolan och barns utvecklig ger en rik bild av barns utveckling och lärande inom ramen för förskolan, och hur utvecklingen av denna institution sett ut. I historiska och samtida perspektiv tematiserar kapitlen frågor om bland annat förskolans pedagogiska tradition, barns lek och socialisation, flerspråkighet, digitala redskap, estetiska uttrycksformer, dokumentation och likvärdighet. Boken är indelad i fyra sektioner:Förskolans uppkomst, styrning och pedagogiska ursprung Barns utveckling ur olika vetenskapliga perspektiv Undervisning och lärande i lek- och temabaserad verksamhet Uppföljning och utveckling i förskolanBoken är i första hand avsedd för studenter på förskollärarutbildningen, men den kan även användas i fortbildning av verksamma förskollärare och läsas av andra som är intresserade av barns utveckling och förskola.Anne-Li Lindgren (red.) är professor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.Niklas Pramling (red.) är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.Roger Säljö (red.) är professor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet.Lise-Lotte Bjervås har en bakgrund som förskollärare, men är numera lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet.Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och forskar om förskolebarns lärande i matematik.Polly Björk-Willén är fil.dr i Tema Barn och biträdande professor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Linköpings universitet.Asta Cekaite är professor vid Tema Barn, Linköpings universitet.Anette Emilson är fil.dr och docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet.Ann-Carita Evaldsson är professor i pedagogik vid Uppsala universitet med en tvärvetenskaplig bakgrund i kommunikation.Ann Frisén är professor i psykologi vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.Philip Hwang är professor i psykologi vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och professor på deltid vid Högskolan Väst.Jan-Erik Johansson är professor emeritus i förskolepedagogik vid Høgskolen i Oslo och Akershus i Norge.Susanne Klaar är fil.dr i pedagogik och har en bakgrund som förskollärare och Ma/NO-lärare i årskurs 1–7.Hillevi Lenz Taguchi är professor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskolan vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.Caroline Liberg har sin vetenskapliga bakgrund inom allmän språkvetenskap och är nu professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet.Ulf P. Lundgren är professor emeritus vid Uppsala universitet.Anna Palmer är docent i förskoledidaktik och lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen,Stockholms universitet.Hanna Palmér är docent i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet.Sven Persson är professor i pedagogik vid Malmö högskola.Ingrid Pramling Samuelsson är professor i förskolepedagogik vid Göteborgs universitet.Ann-Christine Vallberg Roth är professor i pedagogik vid Malmö högskola.Cecilia Wallerstedt är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Även barn till arbetslösa och föräldralediga har rätt till förskola. Antal manliga förskollärare är fortfarande väldigt låg, knappt 4%.

I läroplanen för förskolan betonas till exempel att all form av utvärdering i förskolan ska utgå från barnperspektiv och att barns röster tydligt ska lyftas fram. Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare PDF ladda ner Beskrivning Författare: Anne-Li Lindgren. Nästan alla barn i Sverige deltar i någon form av förskoleverksamhet.

RELATERADE BÖKOR