Lära och undervisa matematik : från förskoleklass till åk 6

Lära och undervisa matematik : från förskoleklass till åk 6 Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
4,5 MB
FILNAMN
Lära och undervisa matematik : från förskoleklass till åk 6.pdf
ISBN
3106190102045

BESKRIVNING

Lära och undervisa matematik – från förskoleklass till åk 6 är en grundbok i matematik och matematikämnets didaktik. Den vänder sig till lärarstuderande och till verksamma lärare som vill aktualisera sina kunskaper och ta del av den senaste forskningen samt sätta sig in i de nya kursplanerna och kunskapskraven i matematik.Ämneskunskaperna är sammanvävda med ämnesdidaktiken, allt för att skapa en helhet som i möjligaste mån svarar mot en lärares arbete. Varje kapitel behandlar de delar som dagens och morgondagens F–6-lärare ska kunna. Bland annat kan nämnas kommunikation och lärande i matematik, aritmetik och algebra, geometri och statistik, problemlösning och bedömning. Dessutom poängteras vikten av den röda tråden som ska löpa från förskolan och hela vägen upp för att skapa mening och lust att ta sig vidare i ett av skolans viktigaste ämnen. I konsekvensens namn inleds boken med ett kapitel om de allra yngsta barnens lärande. Läsaren ges många tillfällen att pröva och utveckla sin egen matematiska förmåga och kompetens. Här finns många övningar och diskussionsmöjligheter och nya forskningsrön, blandat med författarnas egen gedigna lärarerfarenhet. Framför allt är detta en bok för lärares egen professionella utveckling. Förhoppningen är att läsaren ska få en personlig säkerhet vad gäller innebörden av termer och begrepp och nå en djupare matematisk förståelse som mynnar ut i kompetens i ämnet och rustar för en intressant lärargärning som ger lust att hela tiden lära mer.Under fliken Extramaterial finns en ledning för att lösa problemen i kapitel 5.Lära och undervisa matematik  har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

: Stockholm : Norstedt : 2012 : 320 s. : ISBN: 978-91-1-303497-3 Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Valda delar.

Matematik för grundlärare årskurs 4-6 III: Algebra, sannolikhet, statistik, samband, 15 hp. Kurskod: UM4044 Gäller från: VT 2020 Lära och undervisa matematik : från förskoleklass till årskurs 6.

RELATERADE BÖKOR