Träff på texten 4 Elevpaket - Digitalt + Tryckt

Träff på texten 4 Elevpaket - Digitalt + Tryckt - Sara Erebrandt, Kristina Lundgren, Bim Wikström, Camilla Dahlson, Sofia Johansson, Anette Jelvemark Nordqvist | Mejoreshoteles.org Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Sara Erebrandt, Kristina Lundgren, Bim Wikström, Camilla Dahlson, Sofia Johansson, Anette Jelvemark Nordqvist
DIMENSIONERA
4,1 MB
FILNAMN
Träff på texten 4 Elevpaket - Digitalt + Tryckt.pdf
ISBN
6626205832847

BESKRIVNING

Träff på texten är ett basläromedel med utgångspunkt i kursplanens olika texttyper: berättande, instruerande, beskrivande, argumenterande och förklarande. Eleverna leds från gemensamt läsande till eget skrivande med verkliga mottagare. Exempeltexter på tre olika nivåer ger inspiration och bedömningsstöd. I en digital textbank finns ytterligare texter och uppgifter på tre nivåer, som gör det lätt att individualisera inlärningen. GEMENSAM GENOMGÅNGI den gemensamma genomgången får eleverna gemensamt läsa och analysera en text som finns i elevboken. I det digitala läromedlet kan man lyssna på elevbokens innehåll med textföljning och titta på instruerande filmer. Popup-bilder i texterna hjälper till med förståelsen av textens innehåll. Klassen arbetar tillsammans med textens språkliga uppbyggnad och språkliga drag i efterföljande uppgifter. Digitala övningar ger möjlighet att träna på ord och uttryck i texten inför läsningen samt att öva på texttypens struktur och kännetecken. ARBETE I PAREleverna möter ytterligare en text, som är något enklare och får därmed fler tillfällen att träna på och befästa texttypens struktur och kännetecken. Även till arbetet i par finns det instruerande filmer och digitala övningar. LÄSA ELLER LYSSNA PÅ TRE TEXTER I TEXTBANKENTextbanken i det digitala läromedlet innehåller ytterligare tre texter inom varje texttyp. Dessa texter finns på tre olika nivåer, så att eleverna kan utveckla sin läsförmåga, utifrån sin individuella läsutveckling. Det finns övningar till texterna som tränar läsförståelse samt kunskaper om texttypen. GEMENSAMT SKRIVANDEInför skrivandet möter eleverna elevexempel med bedömningsstöd på tre nivåer. Detta blir en inspiration för eleverna samt en hjälp att utveckla förmågan att se kvalitet i texter, för att på så sätt kunna bedöma sina egna styrkor och utvecklingsbehov. Efter att ha blivit väl förtrogna med texttypen skriver klassen en gemensam text och använder färdiga stödstrukturer för planering av skrivandet samt bedömning av texten. INDIVIDUELLT SKRIVANDE OCH SKAPANDE AV EN MULTIMODAL TEXTEleverna skriver slutligen en egen text med ett tydligt syfte och en verklig mottagare. Här möter de återigen konkreta stödstrukturer för planering och bedömning. Eleverna får konkreta tips på hur de kan arbeta vidare med sin text och göra den multimodal. ELEVPAKETElevbok Elevboken inleds med en detaljerad och lättöverskådlig innehållsförteckning som visar både det tryckta och digitala innehållet. Varje kapitel inleds med att den aktuella texttypen presenteras och har sedan en arbetsgång som följer en förenklad cirkelmodell med gemensamma genomgångar, arbete i par, gemensamt skrivande och individuellt skrivande. Uppgifterna om texttypernas språkliga uppbyggnad och språkliga drag skrivs direkt i boken. Det är lätt att bläddra tillbaka och hitta texttypens struktur inför arbetet med övriga texter. De olika kapitlen blir också en dokumentation över den egna skrivutvecklingen. Varje kapitel avslutas med en stödstruktur för planering samt en checklista för självbedömning. DIGITALT LÄROMEDELI elevpaketet ingår även ett digitalt läromedel. Här finns hela elevboken inläst av en skådespelare med textföljning. Popup-bilder som visualiserar ord och uttryck i elevbokens texter ger konkret hjälp med förståelsen. Korta och instruktiva filmer ger möjlighet att lära sig eller repetera moment. Det är möjligt att skriva svar på uppgifterna direkt i den digitala elevboken. Interaktiva övningar med direkt återkoppling ger möjlighet att öva så många gånger som man behöver. Övningsresultaten sparas så att det enkelt går att se vilka övningar som är klara och vilket resultatet blev. Textbanken innehåller tre texter till varje texttyp för individuellt läsande. Varje text finns på tre nivåer för att alla elever ska hitta en nivå som passar. Totalt 45 texter ger gott om texter att läsa och bli förtrogen med texttypernas olika kännetecken. Läsandet av textbankens texter följs upp med övningar som tränar både läsförståelse och kunskaper om texttypen. Återkopplingen när en övning är klar visar om övningen behöver göras om eller om eleven kan gå vidare till nästa moment. I våra digitala läromedel kan man alltid söka i innehållet. Man kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten som sparas automatiskt – enkelt att samla och skriva ut. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil och aktiveras med koden som finns i elevboken. Här kan du läsa mer om hur du aktiverar ditt digitala läromedel: https://www.studentlitteratur.se/#aktiveraprodukt

Fronesis 3-4. Konflikt. Mera Favorit matematik 4A Elevpaket - Digitalt + Tryckt Katariina Asikainen, Kimmo Nyrhinen, Pekka Rokka m.fl.

I en digital t Träff på texten 4 Elevpaket - Digitalt + Tryckt (Hæfte) - Se billigste pris hos PriceRunner Sammenlign priser fra 1 butikker SPAR på dit køb nu! Favorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna.

RELATERADE BÖKOR