Exponent 1c

Exponent 1c - Bo Silborn, Ing-Mari Gustafson, Susanne Gennow | Mejoreshoteles.org Vi är glada att kunna presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Bo Silborn, Ing-Mari Gustafson, Susanne Gennow
DIMENSIONERA
6,73 MB
FILNAMN
Exponent 1c.pdf
ISBN
1594651596450

BESKRIVNING

Exponent 1c kommer här i en tredje upplaga. Boken har förbättrats på flera punkter utifrån synpunkter från elever och lärare. Även de nya direktiven i ämnesplanen om att använda digitala, numeriska och symbolhandterande verktyg har påverkat innehållet. Programmering ingår också i kurs 1c och gratis material kan hämtas på Gleerups hemsida. Bokens struktur har förbättrats och antalet övningar på grundläggande nivå har ökats och övningarnas svårighetsgrad har fått tydligare markering.Exponent är både klassiska och nytänkande läromedel i matematik för gymnasieskolans alla tio kurser. Här finns en tydlig koppling till ämnesplanerna när det gäller syfte och centralt innehåll och mängder av övningar av varierande karaktär och svårighetsgrad. Serien består av tryckta elevböcker, elev- och lärarwebbar samt digitala läromedel.Exponent 1c innehåller sex teman: TaluppfattningAlgebraGeometriProcentFunktionerSannolikhetslära och statistikLäromedlet är anpassat efter gymnasiekursen Matematik 1c och riktar sig till elever som läser NA och TE. Här finns många olika uppgiftstyper som är kategoriserade efter de sju matematiska förmågorna som beskrivs i ämnesplanen. Återkommande kunskapskontroller i form av tester, övningar och omfattande problem ger eleverna repetition och bra träning inför nationella prov. I denna tredje upplaga finns en mjuk progression bland övningsuppgifterna och de svårare uppgifterna har markerats med en eller två stjärnor. Här finns även gruppaktiviteter, mer tidskrävande utmaningar, gruppuppgifter och reflekterande frågor, som gör det enkelt att variera undervisningen.Exponent 1c, 3:e upplagan i korthet:• anpassad efter gymnasiekursen Matematik 1c med nya avsnitt som behandlar digitala, numeriska och symbolhanterande verktyg samt programmering• tydligare struktur och fler uppgifter på grundläggande nivå ger en lugnare progression för eleven jämfört med tidigare upplagor• övningarna har en tydlig svårighetsgradering vilket underlättar för eleven vid val av övningar• många olika uppgiftstyper som är kategoriserade efter de sju matematiska förmågorna• återkommande kunskapskontroller

Ladda ner gratis. Lösningarna finns i appen.

En funktion där den oberoende variabeln, vanligen betecknad x, återfinns i exponenten till en potens kallas för en exponentialfunktion.. En exponentialfunktion skrivs på den allmänna formen: Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst.

RELATERADE BÖKOR