Focus on English 7 Textbook

Focus on English 7 Textbook - Maria Jones, Anders Odeldahl, Christine Venn, Ted Sunhede Fulk | Mejoreshoteles.org Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Maria Jones, Anders Odeldahl, Christine Venn, Ted Sunhede Fulk
DIMENSIONERA
6,36 MB
FILNAMN
Focus on English 7 Textbook.pdf
ISBN
3345554489892

BESKRIVNING

Goda engelskkunskaper är ett av våra ungdomars viktigaste redskap för vidare studier, för yrkeslivet och för det livslånga lärandet. Focus on English förbereder eleverna i åk 7–9 för att delta i kommunikationssamhället. Steg för steg får de stöd att utveckla förmågorna, med fokus på strategier, på egenproduktion och på att lära genom att göra, både enskilt och tillsammans.Läs merPedagogiska tankarDu som brukar arbeta enligt modellen Enskilt - Par - Alla (EPA) kommer att känna igen dig i Focus on English. Alla talövningar är uppbyggda enligt modellen EPA. Till övningarna har eleverna gott om stöd i bokens Toolboxes (ord-, fras- och exempeltextbanker). Övningarna är strukturerade så att dina elever inleder med att individuellt reflektera och genomföra en uppgift, t.ex. ett frågeformulär. Därefter jämför de sina svar och reflektioner med en klasskamrat eller i mindre grupper för att avslutningsvis gemensamt presentera och diskutera vidare i helklass. Eftersom vi alla lär på olika sätt så var ett vidgat textbegrepp viktigt när vi tog fram Focus on English. Utöver ett varierat innehåll med olika texttyper, utgör även bilder och ljudmaterial utgångspunkter för arbetet. Dessutom finns en genomgående projekttanke och många uppgifter blir startgropen för vidare arbete. Färdiga projektmaterial kopplat till uppgifterna finns i lärarmaterialet. Där finns även färdiga material för att arbeta med läsning av litteratur i helklass.Komponenter- Textbook med tematiskt indelade kapitel. Gott om hörövningar och med ett tydligt vidgat textbegrepp.- Workbook med konkret uppföljning på texterna och med fördjupande övningar som tar avsnitt i bokens och texternas olika teman. Tydligt EPA-upplägg.- Lärarmaterial (nedladdningsbart) med extramaterial, tester, prov, utvärdering och projektmaterial.- Lärarljud (nedladdningsbart) med stor variation av olika dialekter och upplägg.- Digitalt övningsmaterial- Facit (nedladdningsbart)Kompletterande material finns att ladda ner kostnadsfritt från liber.se.UppläggGrundboken har tematiskt indelade kapitel. Varje kapitel har en startuppgift med EPA-upplägg för att ge dina elever en gemensam referensram inför arbetet. Texterna har genomgående uppföljningsuppgifter som är av mer reflekterande karaktär. Varje bok har en dialogserie med fokus på vardagsengelska och två realia-kapitel om den engelskspråkiga världen.Exempel på teman:- Save Your Energy- Teen Life- Pushing the Limits- Our Beautiful World- With a Critical EyeÖvningsboken följer upp med konkreta uppgifter där dina elever tränar de olika förmågorna (Reading, Speaking, Listening och Writing). De jobbar mycket med synonymer, definitioner och att tidigt lära sig skillnaden på formellt och icke-formellt språkbruk. Grammatiken ligger som separata avsnitt längst bak i övningsböckerna. Där finns också Toolboxes med ord- och frasbanker samt underlag för att arbeta med olika textproduktionsuppgifter och kamratrespons.Lärarmaterialet innehåller mängder med kopieringsunderlag, extra grammatikövningar, projektmaterial, diagnosmaterial och Terminsprov, färdiga upplägg för att arbeta med olika litterära verk (t.ex. Holes och The Hunger Games). Dessutom finns här hörmanus till samtliga hörövningar.Om författarnaMaria Jones har arbetat många år som högstadielärare i engelska och svenska och har lång erfarenhet av arbete med elever med olika förutsättningar. Hennes drivkraft är att göra eleverna redo för ett livslångt lärande genom att ha engelskan som redskap för fortsatta studier i alla ämnen. Bjuder på elevhandledning, bedömningsstöd och filmade genomgångar på författarbloggen Focus on Mrs JonesAnders Odeldahl har skrivit många läromedel i engelska och tyska, både för högstadiet och för gymnasiet. Anders arbetar numera på heltid med att skriva läromedel. Hans breda och djupa erfarenheter av språkundervisning säkerställer att Focus on English verkligen fungerar i klassrummet.Jörgen Gustafsson har en gedigen erfarenhet som läromedelsförfattare i engelska för både grundskola och gymnasium. Han är verksam som lärare på gymnasiet.Christine Venn är bosatt i Wales. Hon har lång erfarenhet av arbete som lärare i London och Wales. Idag arbetar hon som specialpedagog. Hon ansvarar för och leder arbetet med autistiska ungdomar.Ted Sunhede Fulk kommer från USA men har bott och arbetat i Sverige i många år. Han har undervisat svenska elever i engelska under lång tid och medverkat i flera läromedelsprojekt.

Övningen är skapad 2014-09-10 av Nanna78. Antal frågor: 36.

Frank Blå Naturkunskap 1a1. Frank Gul Naturkunskap 1b.

RELATERADE BÖKOR