Texter - medier - kontexter : introduktion till textanalys i svenskundervisningen på grundskolan och i gymnasiet

Texter - medier - kontexter : introduktion till textanalys i svenskundervisningen på grundskolan och i gymnasiet - Anne Heith | Mejoreshoteles.org En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en dag. Grekerna och existensens mysterium på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Anne Heith
DIMENSIONERA
4,35 MB
FILNAMN
Texter - medier - kontexter : introduktion till textanalys i svenskundervisningen på grundskolan och i gymnasiet.pdf
ISBN
9386412235224

BESKRIVNING

I dagens medie- och konsumtionskultur är den tryckta boken inte längre det överlägsna mediet för att lagra och sprida texter. Med Internet och World Wide Web har nya verkligheter, umgängesformer och texttyper uppstått. En viktig fråga är hur medieutvecklingen påverkat svenskämnet. Dagens svensklärare bör vara förtrogna med skriftkulturen och dess historia, men även kunna reflektera över och kritiskt granska nya medieprodukter.I boken presenteras olika sätt att se på svenskämnet. Styrdokumenten granskas och relateras till frågan om vilken värdegrund som kan vara adekvat för ett sekulariserat, mångkulturellt samhälle som det svenska. Fokus sätts på skolans uppgift att verka för demokrati och jämställdhet utan att ge avkall på reflexion och kritisk granskning.Förslag ges på hur läraren i det praktiska klassrumsarbetet kan utgå från dagens medie- och konsumtionskultur. Berättarteknikens grunder presenteras, liksom olika texttyper, medier och analysredskap. Därutöver ges en översikt av teorier om litteratur, texttolkning och analys.Avslutningsvis presenteras exempel på analyser av texter med anknytning till konsumtions-, medie- och populärkultur.Boken vänder sig främst till blivande och yrkesverksamma svensklärare. Den riktar sig även till de som är intresserade av svenskämnets och litteraturvetenskapens förhållande till kultur, medieutveckling och kulturanalys.

Texter medier kontexter. Introduktion till textanalys i svenskundervisningen på grundskolan och i gymnasiet.

Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans.

RELATERADE BÖKOR