Skriva på universitet och högskolor : en bok för lärare och studenter

Skriva på universitet och högskolor : en bok för lärare och studenter - Torlaug Løkensgard Hoel | Mejoreshoteles.org En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en dag. Grekerna och existensens mysterium på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Torlaug Løkensgard Hoel
DIMENSIONERA
5,19 MB
FILNAMN
Skriva på universitet och högskolor : en bok för lärare och studenter.pdf
ISBN
6215750155489

BESKRIVNING

Inom högre utbildning har skrivandet en traditionellt stark roll. Studenterna inom vitt skilda ämnen förväntas prestera vetenskapliga uppsatser och presentationer. Denna bok möter lärarens behov av att kunna handleda i synnerhet den nya studentens skrivande. Hur ska du som lärare kunna hjälpa de studenter som stött på problem? Det rör sig om att förstå skrivprocessens olika steg, att ge fruktbar feedback, att lära studenten planera texter och att skriva om! Författaren diskuterar även vilken roll läsaren spelar för texten och hur man hanterar skrivblockering.Boken riktar sig till lärare på högskolor och universitet men även till lärarutbildare, studenter, kursledare och andra skribenter som vill utveckla sitt skrivande.

Varje nivå har sina egna examina. Högskolor och universitet i Sverige är de högsta institutionerna för utbildning i Sverige, och bedriver undervisning på eftergymnasial nivå. Universitet och vissa högskolor bedriver dessutom forskning.Ett universitet har, till skillnad från en högskola, generell rätt att utfärda forskarexamina.Beteckningarna är dock inte skyddade och kan användas för vilken verksamhet som helst. Häftad, 2012.

Potentialen för en förbättring av effektiviteten i systemet är betydande men förutsätter en kraftfull och konsekvent politik från regeringens sida. Kurs om våld i nära relationer och särskild utsatthet - för lärare, programansvariga och studierektorer vid universitet och högskolor Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten (JÄMY) en kostnadsfri tredagarskurs, 3 hp, om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och med fokus på särskild utsatthet. Denna bok handlar om att skriva genom att samtala. Den bygger på en processorienterad skrivpedagogik där elevernas texter växer fram och diskuteras i dialog med läraren och andra elever inom så kallade responsgrupper.

RELATERADE BÖKOR