Att involvera barn i forskning och utveckling

Att involvera barn i forskning och utveckling En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en dag. Grekerna och existensens mysterium på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
7,70 MB
FILNAMN
Att involvera barn i forskning och utveckling.pdf
ISBN
2242253139111

BESKRIVNING

Kan vi forska om barn på samma sätt som vi forskar om vuxna eller behöver barn bemötas på andra sätt? Medforskning, vad är det? Kan barn verkligen vara forskare? Går det att utveckla produkter för barn med samma användarorienterade process som för andra användare? Kan barn vara designer? Vilka etiska aspekter behöver vi tänka på?Boken ger handfasta råd om hur barn kan involveras i forskning och utveckling. Samtidigt hänvisar den till aktuell forskning och metoddiskussion för att hitta former att göra barns röster hörda. Vi vuxna representerar i allmänhet barn, vilket lägger ett stort ansvar på oss att göra det på ett sätt som är för barnens bästa. Ju bättre vi forskare och utvecklare blir på att förstå och respektera barns tankegångar, desto bättre kan vi företräda dem, och desto oftare kan vi ge dem utrymme att göra sina röster hörda.Syftet med boken är att diskutera hur vuxna inom olika professionsområden kan forska om och med barn samt utveckla för och med barn på sätt som gynnar forskningen, utvecklingen och barnen på kort och lång sikt.Att involvera barn i forskning och utveckling vänder sig till dig som är forskare, lärare eller student och som är intresserad av att studera barn och barns delaktighet i olika processer. Boken vänder sig också till dig som utbildar designer/produktutvecklare med inriktning mot produkter för barn eller som utbildas för eller är verksam inom detta yrke.

Bok Författare: Barbro (red) Johansson Marianne (red) Karlsson Sandra Hillén Helene Brembeck Kerstin Bergström Lena Jonsson Eva Ossiansson Helena Shanahan: ISBN: 978-91-44-08136-6 Att involvera barn i forskning och utveckling | 1:a upplagan. Nypris: 280 kr: Pris uppdaterat: 2020-05-18: ISBN13: 9789144081366: Utgåva: 1: Utgiven: 2013: Du kan välja mellan att.

Forskningen har visat att många av de barn, som utsätts för omsorgssvikt, har en rejält otrygg anknytning. Genom att involvera professionen i forskningsprojekten utnyttjas och integreras professionens kunskap och beprövade erfarenhet. Skolforskningsinstitutets utlysningar sker en gång per år och projekt beviljas bidrag för som längst tre år.

RELATERADE BÖKOR