Fritidshemmet och skolan - - det gemensamma uppdraget

Fritidshemmet och skolan - - det gemensamma uppdraget Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
12,67 MB
FILNAMN
Fritidshemmet och skolan - - det gemensamma uppdraget.pdf
ISBN
3456218679132

BESKRIVNING

Den här antologin beskriver med olika infallsvinklar hur ett samarbete mellan fritidshem och skola kan se ut. Teoretiska resonemang med vetenskaplig tyngd kompletteras med praktiska exempel. Boken behandlar bland annat:?  Viktiga faktorer för att elever ska lära sig och utvecklas, de olika lärarprofessionernas syn på pedagogik och lärande och hur de kan komplettera varandra. Vinster och problemområden i samverkan mellan fritidshem och skola.  Miljöns betydelse för lärande och hur fritidshem och skola kan samverka för att skapa lärande miljöer. Planering och bedömning samt hur kvalitetsarbete kan utveckla verksamheterna och samarbetet. Samarbete när det gäller områden som barns relationsarbete, språkutveckling, utomhusvistelse och teknikkunskap.Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor samt med läsanvisningar för vidare utveckling.? Boken vänder sig till studenter i grundlärarutbildning. Den kan också användas i kompetensutveckling för redan yrkesaktiva arbetslag och för skolledare och andra som vill fördjupa sin kunskap på området.

Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Fritidshemmet och skolan - - det gemensamma uppdraget av Ann S Pihlgren på Bokus.com. Pris: 348 kr.

som stävan efter gemensamma mål och värderingar." (Hansen, s.64) Den här antologin beskriver med olika infallsvinklar hur ett samarbete mellan fritidshem och skola kan se ut. Teoretiska resonemang med vetenskaplig tyngd kompletteras med praktiska exempel.

RELATERADE BÖKOR