Personlighetsstörningar : svårigheter och möjligheter : en handbok för kliniker

Personlighetsstörningar : svårigheter och möjligheter : en handbok för kliniker - Åse Zethelius | Mejoreshoteles.org En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en dag. Grekerna och existensens mysterium på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Åse Zethelius
DIMENSIONERA
3,62 MB
FILNAMN
Personlighetsstörningar : svårigheter och möjligheter : en handbok för kliniker.pdf
ISBN
4587317540853

BESKRIVNING

Minst en av tio människor lider av någon typ av personlighetsstörning. Störningen medför ett stort lidande för både den drabbade individen och omgivningen. Att ha en personlighetsstörning innebär att ha problem med känslor, tankar och mellanmänskliga relationer. Varför en sådan störning utvecklas och hur den kan behandlas är några av den här bokens huvudteman.De flesta av oss träffar dagligen människor med personlighetsrelaterad problematik på arbetsplatsen eller i privatlivet, ibland utan att vi är medvetna om det. Vi möter dem i hälso- och sjukvården, i skolan, i socialtjänsten och inom kriminalvården. Författaren visar att det går att förstå varför vissa människor utvecklar personlighetsstörningar utifrån genetiska, biologiska och miljömässiga förutsättningar. Hon illustrerar hur personlighetsstörningar kan bemötas, beskrivas, diagnostiseras, behandlas och även förebyggas. Fyra olika evidensbaserade behandlingsmetoder beskrivs, metoder som utgår från både kognitiva och psykodynamiska teoribildningar. Även farmakologisk behandling diskuteras.Boken vänder sig i första hand till allmänläkare, men kan med fördel läsas även av andra läkare, sjuksköterskor, mentalskötare, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, socionomer, lärare, poliser och studenter inom dessa områden.”Jag rekommenderar boken varmt till alla som kommer i kontakt med människor med personlighetsstörning.” Lise-Lotte Risö Bergerlind, psykiatriker, chef för Regionalt kunskapscentrum för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen och ordförande i Svenska psykiatriska föreningen 2009–2012.

I praktikans format ges konkreta förslag på utredning och behandling av de vanligast förekommande sjukdomarna i rörelseorganen. Allmänläkarpraktikan är en bokserie som vänder sig till personer verksamma inom allmänmedicin och andra specialiteter inom öppen- och slutenvård. alltför stora problem, medan andra kan ha uttalade svårigheter i en mängd avseenden.

Allmänläkarpraktikan är en bokserie som vänder sig till personer verksamma inom allmänmedicin och andra specialiteter inom öppen- och slutenvård. alltför stora problem, medan andra kan ha uttalade svårigheter i en mängd avseenden. Den senare gruppen är viktig och angelägen för psykiatrin.

RELATERADE BÖKOR