Digitaliseringen av skolan

Digitaliseringen av skolan - Jan Hylén | Mejoreshoteles.org Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Jan Hylén
DIMENSIONERA
6,46 MB
FILNAMN
Digitaliseringen av skolan.pdf
ISBN
6513385836789

BESKRIVNING

Det går inte längre att diskutera om skolan ska använda datorer i undervisningen, utan på vilket sätt IT bäst kan stödja lärande. Digital kompetens är ett begrepp som lyfter fram kunskaper som behövs i dagens och morgondagens samhälle och arbetsliv. Jan Hylén presenterar argument och forskningsresultat om IT i skolan, vilka statliga insatser som har genomförts och vad utfallet har blivit. Han sammanfattar utvärderingar, internationella jämförelser och forskning och sätter dem i relation till den politiska diskussionen. Särskilt lyfter han fram fyra trender som kommer att påverka svensk utbildning i framtiden, nämligen att: innehållet frigörs från sin förpackning användarna blir producenter det informella lärandet ökar med hjälp av Internet lärande sker oberoende av tid och rum.Denna reviderade upplaga innehåller bland annat en genomgång av forskningen om en dator till varje elev och ett nytt kapitel om den internationella diskussionen om vilka framtidskompetenser som eleverna behöver.Till boken hör en webbsida: www.studentlitteratur.se/digitaliseringenavskolanDär kan du ta del av en filmad föreläsning där författaren beskriver bokens innehåll. På insidan av bokens pärm finns uppgifter om hur du loggar in på sidan.Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare samt alla som arbetar inom undervisningsområdet, t.ex. skolledare, kommunala beslutsfattare m.fl.

Det visar SKL:s uppföljning av initiativen i #skolDigiplan. Digitaliseringen i skolan - dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen (pdf, 633 kB) Sammanfattning Syftet med studien har varit att ge utskottet ett breddat och fördjupat kunskapsunderlag utifrån forskningsrön och andra studier om frågor om digitaliseringen inom skolan och dess påverkan på kvalitet, resultat och likvärdighet. Skola, kultur, fritid; Tjänster; Startsida / Näringsliv, arbete, digitalisering / Digitalisering; Publicerad: 20 maj 2020. Lyssna.

... Kontaktväg för dig som är huvudman och vill hålla dig uppdaterad om digitaliseringen av nationella proven.

RELATERADE BÖKOR