Barns lärande och växande

Barns lärande och växande - Susanne Gustavsson | Mejoreshoteles.org En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en dag. Grekerna och existensens mysterium på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Susanne Gustavsson
DIMENSIONERA
5,52 MB
FILNAMN
Barns lärande och växande.pdf
ISBN
3039956153278

BESKRIVNING

Kunskapen om barns lärande och växande förändras. Därmed förändras även synen på barn och till exempel hur samhället bäst ska kunna möta barns behov och förutsättningar. I boken presenteras teorier som stöd för observationer eller diskussioner, vilket gör att boken får ett resonerande innehåll.Läs merMålsättningen är att visa att teori varken är konstigt eller svårt – det är ett verktyg i vår strävan att förstå våra handlingar och resonemang. I anslutning till varje kapitel finns uppgifter av undersökande karaktär. Uppgifterna är målstyrda, dvs. de ska kunna användas för att dokumentera elevens kunskapsutveckling formativt. De ska kunna genomföras som enskilda uppgifter eller gruppuppgifter och de ska presenteras på ett sätt som visar elevens dokumentation över måluppfyllelsen både för eleven själv och för läraren. Boken är framtagen till kursen Barns lärande och växande och knyter an till tidigare pedagogikkurser och fördjupar innehållet med tydligt fokus på just barn.Ur innehållet- Lärande, utveckling och socialisation- Barn, barndom och fostran i förändring- Barn och interaktion- Barnets förutsättningar och villkor- Barnet och mediekulturOm författarnaSusanne Gustavsson är utbildad gymnasielärare och har erfarenhet av undervisning på Barn- och fritidsprogrammet. Efter att ha disputerat vid Göteborgs universitet 2008, arbetar idag Susanne på Högskolan i Skövde med lärarutbildning och med forskning om barn och unga.

I boken presenteras teorier som stöd för observationer eller diskussioner, vilket gör att boken får ett resonerande innehåll. Läs mer Målsättningen är att visa att teori varken är konstigt eller svårt ... Barns lärande och växande.

Konstruktivism enligt Piaget och Sociokulturell teori enligt Vygotskij . Konstruktivism.

RELATERADE BÖKOR