Skolledarskap : om att leda förskolans och skolans utvecklingsarbete

Skolledarskap : om att leda förskolans och skolans utvecklingsarbete - Stephan Rapp, Kenny Andersson, Peter Skoglund, Ann-Kathrin Hedberg, Monika Andersson, Bengt-Åke Gustafsson, Katarina Ståhlkrantz, Erik Wargren | Mejoreshoteles.org Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Stephan Rapp, Kenny Andersson, Peter Skoglund, Ann-Kathrin Hedberg, Monika Andersson, Bengt-Åke Gustafsson, Katarina Ståhlkrantz, Erik Wargren
DIMENSIONERA
5,15 MB
FILNAMN
Skolledarskap : om att leda förskolans och skolans utvecklingsarbete.pdf
ISBN
1602819736128

BESKRIVNING

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Det slår skollagen fast! Trots detta och trots att alla som arbetar i förskolan och skolan ser strävan mot likvärdighet som självklart, finns skillnader mellan såväl förskolor som skolor. En av dem som har störst möjlighet att påverka utbildningens innehåll och därmed likvärdigheten är förskolans chef och skolans rektor. I Skolledarskap diskuteras uppdraget för förskolechefen och rektorn utifrån ett antal perspektiv. I syfte att öka förståelsen för dagens ledaruppdrag ges inledningsvis en kort historisk tillbakablick. Därefter diskuteras bl.a. ledaren som myndighetsutövare, vad skolans kultur kan medföra och hur mål och resultatstyrning och administrativa rutiner kan inverka på verksamheten. I boken visas också konkreta exempel på hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan utformas. Avslutningsvis ges några utblickar som kan komma att få betydelse för framtidens förskola och skola. I boken medverkar åtta författare, samtliga med särskild sakkunskap inom sina områden. Boken vänder sig till alla som arbetar i skolan och till dem som är förtroendevalda till att styra skolan. Den är lämplig att använda i olika utvecklingsarbeten och är också tänkt att utgöra ett värdefullt inslag i skolledarutbildningar, inte minst då i det statliga rektorsprogrammet tredje del, ”Skolledarskap”. Arbetet har utförts under redaktion av Stephan Rapp, docent i pedagogik och utbildningsdirektör i Jönköpings kommun. Övriga författare är verksamma inom förskola och skola och/eller är lärare inom högskola och universitet.

• Leda och samordna skolans utvecklingsarbete långsiktigt, med ökad tydlighet kring mål, visioner och riktning, samt verka för att alla på ... SkolinSpektionen bedömer ansökningar om att starta fristående skolor. Ambitionen är att antologin Skolutveckling genom samtal ska väcka intresset och nyfikenheten att prova strukturerade samtal som en del av förskolans och skolans utvecklingsarbete.

Att stärka engagemanget genom starka band mellan föräldrar och skola Sammanfattning. färdig modell för framgångsrikt skolledarskap, ... • Leda och samordna skolans utvecklingsarbete långsiktigt, med ökad tydlighet kring mål, visioner och riktning, samt verka för att alla på ...

RELATERADE BÖKOR