Delaktighet- och lärprocesser i en yrkesutbildning : en studie av vuxna elevers erfarenheter av vård- och omsorgsutbildningen inom Komvux

Delaktighet- och lärprocesser i en yrkesutbildning : en studie av vuxna elevers erfarenheter av vård- och omsorgsutbildningen inom Komvux - Katarina Lagercrantz All | Mejoreshoteles.org En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en dag. Grekerna och existensens mysterium på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Katarina Lagercrantz All
DIMENSIONERA
4,68 MB
FILNAMN
Delaktighet- och lärprocesser i en yrkesutbildning : en studie av vuxna elevers erfarenheter av vård- och omsorgsutbildningen inom Komvux.pdf
ISBN
2050557607843

BESKRIVNING

Vad betyder vård- och omsorgsutbildningen för vuxna som söker sig till KOMVUX? Vilka är utmaningarna och vad påverkar deras lärande? Detta är några frågor som ställs i den här avhandlingen. Lave och Wengers teori om socialt lärande fungerar som teoretisk språngbräda i analysen av vuxenelevernas erfarenheter. Ett viktigt resultat är att man, för att förstå den enskilda individens utbildningsprojekt, måste se det i relation både till samhällets övergripande rekryterings- och inkluderingsprojekt och utbildningsanordnarnas speciella projekt. För de enskilda eleverna handlar utbildningen mycket om att bli delaktig i arbetslivet, samhället men också en vuxengemenskap. Men elevernas ”delaktighetsbana” formas i hög grad av de nämnda projekten.Utbildningens innebörd får således sin form och innebörd i samspelet mellan dessa tre projekt.Katarina Lagercrantz All har en bakgrund som sjukgymnast, vårdlärare och yrkeslärarutbildare.Katarina Lagercrantz Alls forskningsintresse riktas mot delaktighet- och lärprocesser i yrkesutbildning, särskilt vuxenelever inom vård- och omsorgsutbildningen i den kommunala vuxenutbildningen. Detta är en doktorsavhandling i pedagogik vid Stockholms universitet 2017.

Tala med en studie- och yrkesvägledare för en individuell studieplan. Eget ansvar Som elev på Komvux får du ta stort ansvar för dina studier.

Välkommen till Lernia! Från och med 1 juli 2018 kommer SweJa att övergå till Lernia. Vi kommer att ha fortsatt hög kvalitet på undervisningen, med samma fantastiska lärare, och hålla till i samma centralt belägna lokaler som tidigare. Delaktighet- och lärprocesser i en yrkesutbildning : en studie av vuxna elevers erfarenheter av vård- och omsorgsutbildningen inom Komvux Hälsopsykologi : en introduktion Evighetens Uppenbarelse eller Den dolda meningen med mänskligt liv.

RELATERADE BÖKOR