Livskunskap i skolan : röster från klassrum och samhälle

Livskunskap i skolan : röster från klassrum och samhälle En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en dag. Grekerna och existensens mysterium på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
9,75 MB
FILNAMN
Livskunskap i skolan : röster från klassrum och samhälle.pdf
ISBN
3762887494070

BESKRIVNING

I debatten om skolans uppväxtstödjande verksamhet har under senare år tillkommit en ny idé: Låt oss göra Livskunskap till ett skolämne.En rad skolor runt om i Sverige har sökt svar på viktiga frågor: Hur kan vi bäst stödja barns och ungdomars uppväxt till friska och trygga samhällsmedborgare? Hur kan vi stärka elevernas utveckling till aktiva, kompetenta och ansvarskännande individer? Hur förebygger vi samtidigt de många svårigheter som kan hota: otrygghet, mobbning, vantrivsel, utanförskap, ohälsa, våld, kriminalitet? Livskunskap har i många skolor blivit svaret på ett upplevt behov av undervisning som de befintliga skolämnena inte fullt ut kunnat tillgodose..Skollagen anger att skolan ska främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling. Ledamöter från olika partier har i flera år väckt motioner i riksdagen med krav på att ämnet Livskunskap ska bli obligatoriskt. Ett övergripande forskningsprojekt vid Stockholms universitet söker besvara frågorna ?Vad är livskunskap?? och ?Varför har ämnet uppstått?? De första doktorsavhandlingarna som rör frågan om livskunskap som ett nytt skolämne har presenterats under 2011 vid Malmö högskola och Karolinska Institutet..Många efterlyser en nationell kursplan för Livskunskap. I avsaknad av en sådan sammanställer olika skolor egna studieplaner baserade på olika program och läromedel. I denna bok skriver elever, föräldrar, skolledare, lärare, politiker och programutvecklare om sina erfarenheter av och idéer om Livskunskap i skolan..Många ser behov av emotionellt och socialt lärande och vikten av att elever och lärare ges schemalagd tid för undervisning om mänskliga relationer och känslor. Hur bör människor vara mot varandra för att allas bästa resurser ska tas tillvara? Livskunskap har blivit ett underifrån växande skolämne som på vetenskaplig grund kan tillgodose viktiga behov.seveus

Kursinnehåll. Livskunskap (Lk) är en del av folkhögskolan.

Livskunskap i skolan : röster från klassrum och samhälle av Yvonne Terjestam. 3.1.1 Livskunskap, EQ och SET Benämningarna på det sociala och emotionella arbete som genomförs på olika sätt runt om i skolorna i Sverige är många. Att undervisningen och genomförandet ser olika ut från skola till skola har visat sig genom den forskning som gjorts på området (Löf, 2009).

RELATERADE BÖKOR