Tummen upp! SO Historia kartläggning åk 6

Tummen upp! SO Historia kartläggning åk 6 - Magnus Koraen | Mejoreshoteles.org En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en dag. Grekerna och existensens mysterium på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Magnus Koraen
DIMENSIONERA
11,97 MB
FILNAMN
Tummen upp! SO Historia kartläggning åk 6.pdf
ISBN
6077799800019

BESKRIVNING

Kartlägg elevernas kunskaper efter nya kunskapskraven enligt Lgr 11!Många elever har problem med att analysera, resonera och arbeta med öppna uppgifter i SO. I Tummen upp! får eleverna utveckla sina ämnesspecifika förmågor just på den här typen av uppgifter. Övningarna i boken är utformade så att de kartlägger vilken kunskapsnivå eleven ligger på i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Serien består av tre Tummen Upp! SO-böcker: Geografi/Samhällskunskap, Historia och Religionskunskap. Böckerna innehåller också en kunskapsöversikt i matrisform. Till varje bok finns bedömningsstöd och facit att ladda ned utan kostnad.Läs merLgr11 är uppbyggd av syften, centralt innehåll och kunskapskrav där förmågorna som eleverna ska utveckla beskrivs i syftet. Tummen upp! SO kartläggning åk 6 innehåller uppgifter som utvecklar elevernas ämnesspecifika förmågor och kartlägger hur eleven ligger till i förhållande till kunskapskraven i respektive SO-ämne. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna. Dessutom finns användbara matriser som ger elever och lärare en bra kunskapsöversikt. Till böckerna finns bedömningsstöd och facit att ladda ner som pdf-filer. I bedömningsstödet finns exempel på elevers E-, C- och A-svar på ett flertal uppgifter.Tummen upp! SO kartläggning åk 6 kan med fördel användas som en förberedande kartläggning av elevernas kunskaper i SO inför de nationella proven eller som underlag för utvecklingssamtal och betygsättning.Tummen upp! Geografi och Samhällskunskap kartläggning åk 6 utvecklar och kartlägger elevernas ämnesspecifika förmågor i Geografi genom att eleven får analysera hur naturens egna processer och människans verksamhet formar och förändrar livsmiljöer. Här tränas och kartläggs eleverna också på att värdera olika lösningar i hållbarhetsfrågor. Sveriges och Europas geografi är i fokus. I Samhällskunskap utvecklas och kartläggs elevens förmåga att kritiskt granska källor, analysera olika samhällsstrukturer, uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. Boken tar upp det centrala innehållet i geografi och samhällskunskap för åk 4-6 i Lgr11 på ett balanserat sätt.Tummen upp! Historia kartläggning åk 6 utvecklar och kartlägger elevernas ämnesspecifika förmågor i Historia. Här tränar eleven att se och beskriva orsaker och konsekvenser, samband mellan tidsperioder och historiens påverkan på nuet. Andra färdigheter är ett kritiskt förhållningssätt till källor och historiebruk samt att till använda historiska begrepp. Boken tar upp det centrala innehållet för Historia åk 4-6 i Lgr11 på ett balanserat sätt. Uppgifterna till de tidsperioder som brukar behandlas i åk 4 är lite lättare. Det finns en progression i uppgifterna och tyngdpunkten i kartläggningen handlar om Sverige under 1600-, 1700-talen. Därför passar häftet bra att använda som en övningsbok genom hela åk 4-6 eller som ett kartläggningsmaterial i åk 6. Häftet rör sig även på ett övergripande plan i ämnet med till exempel i kapitlet Perioder och begrepp. Där får eleven arbeta med begrepp som förändring, likheter, skillnader, orsaker, konsekvenser och kronologi. Tummen upp! Historia kartlägger eleverna i förhållande till kunskapskraven i Historia. På varje uppslag finns kunskapskraven som uppgifterna kartlägger angivna nedtill. I slutet av boken finns en användbar matris för elevens totala kunskapsöversikt i ämnet.Tummen upp! Religionskunskap kartläggning åk 6 utvecklar och kartlägger elevernas ämnesspecifika förmågor i Religionskunskap. Här tränar eleven att beskriva likheter och skillnader samt att se samband mellan världsreligionerna. Eleverna bearbetar religiösa och etiska begrepp, resonerar kring livsfrågor och förklarar fornskandinaviska religiösa spår i vår samtid.Boken tar upp det centrala innehållet för Religionskunskap åk 4-6 i Lgr11. Uppgifterna handlar om centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser inom världsreligionerna. Successivt tränar eleverna upp en förmåga att resonera om skillnader inom en och samma religion samt utvecklar sin förmåga att analysera olika livsåskådningar. Tummen upp! Religionskunskap kartlägger eleverna i förhållande till kunskapskraven i Religionskunskap. På varje uppslag finns kunskapskraven som uppgifterna kartlägger angivna nedtill. I slutet av boken finns en användbar matris för elevens totala kunskapsöversikt i ämnet.Om författarnaTummen upp! Geografi och Samhällskunskap kartläggning åk 6:Göran Svanelid är universitetslektor och har utbildat många SO-lärare genom åren. Han har varit delaktig i den grupp som tagit fram kursplanerna i SO-ämnena i Lgr11. Han har skrivit många läromedel, bl.a. lärarmaterial i SO-serien. Göran har också propagerat för att fokusera undervisningen på de fem förmågor som genomsyrar alla grundskolans kursplaner, "The big five".Tummen upp! Historia kartläggning åk 6:Magnus Koraen är lärare i historia och samhällskunskap. Han föreläser på skolor om kartläggning och bedömning utifrån Lgr 11. Tidigare har han bl.a. varit verksam som satiriker i radions P1 och tidningen Nya Söndagsnisse Strix. Tummen upp! Religionskunskap kartläggning åk 6:Anna Lindstam undervisar i SO och svenska på högstadiet. Hon arbetar även för Göteborgs universitet som provkonstruktör med att ta fram frågor och bedömningsanvisningar till de nationella proven i religionskunskap för åk 6 och åk 9. Hon är aktiv i Föreningen Lärare i Religionskunskap och sitter sedan några år tillbaka i föreningens styrelse.

Kartlägg elevernas kunskaper efter nya kunskapskraven enligt Lgr 11!Många elever har problem med att analysera, resonera och arbeta med öppna uppgifter i SO. I Tummen upp! får ... Tummen upp! Religionskunskap kartläggning åk 6: Anna Lindstam undervisar i SO och svenska på högstadiet.

| Adlibris I Tummen upp! får eleverna utveckla sina ämnesspecifika förmågor just på den här typen av uppgifter. Övningarna i boken är utformade så att de kartlägger vilken kunskapsnivå eleven ligger på i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

RELATERADE BÖKOR