Varför är ojämlikhet ett moraliskt problem?

Varför är ojämlikhet ett moraliskt problem? - Thomas M. Scanlon | Mejoreshoteles.org Vi är glada att kunna presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Thomas M. Scanlon
DIMENSIONERA
3,97 MB
FILNAMN
Varför är ojämlikhet ett moraliskt problem?.pdf
ISBN
2550016555190

BESKRIVNING

Ojämlikhet betraktas vanligen som ett moraliskt problem. Men på vilka grunder och under vilka omständigheter är ojämlikhet egentligen förkastligt? T.M. Scanlon, en av de främsta politiska teoretikerna i John Rawls efterföljd, ger i denna bok sitt svar på frågan.Krav på ökad jämlikhet – det vill säga krav på att minska skillnaden mellan vad vissa har jämfört med vad andra har – kan framstå som förbryllande. Vilka är de egentliga skälen bakom denna önskan, jämfört med önskan få det bättre i en mer absolut bemärkelse?I den här boken undersöks sex sådana skäl, och de idéer om jämlikhet som de grundar sig i. Scanlons mål är att skapa en moralisk anatomi över jämlikhet som värde. Han undersöker även de vanligaste invändningarna mot strävan efter jäm­lik­het, exempelvis att den innebär förkastliga ingrepp i den personliga friheten, eller att den rubbar ett fördelnings­mönster som motsvarar vad människor faktiskt har förtjänat.

Det är i detta sammanhang den handlandes (vårdpersonalens) handlingar står i fokus. Sådana reflexioner följer vanligen allmänna moralfilosofiska tankelinjer, vanligen från nyttoetik eller pliktetik.

En annan aspekt av etik handlar om vad som är en god människas ... Sedan 2005 är bevarandet av ett rikt växt- och djurliv ett centralt miljökvalitetsmål inom svensk politik. Det är dock sällan som politiska dokument uppmärksammar frågan om varför hotade arter bör bevaras.

RELATERADE BÖKOR