Governance på svenska

Governance på svenska - Stig Montin | Mejoreshoteles.org Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Stig Montin
DIMENSIONERA
7,95 MB
FILNAMN
Governance på svenska.pdf
ISBN
8525872347734

BESKRIVNING

I internationell forskning om statlig styrning talas det ofta om en förändring "from government to governance". På svenska kan det uttryckas som "från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning". I allmänna ordalag handlar det om att det utvecklas nya former av ömsesidigt samspel mellan olika samhällsaktörer för att öka den offentliga politikens förmåga. Det handlar då om att hantera och lösa, ofta svårlösta, samtida samhällsproblem.Den internationella och jämförande styrningslitteraturen inom statskunskap och förvaltningsforskning har under de senaste decennierna orienterats allt mer mot studier av komplex och interaktiv samhällsstyr­ning. Med komplex avses i detta sammanhang att många olika aktörer och intressen är inblandade, nätverk bildas, kontakter och initiativ korsar varandra. Eftersom den övergripande förändrings­tesen har sitt ursprung och sin empiriska förankring i politiska samhällen som skiljer sig från det svenska, finns det starka skäl att undersöka vad som händer när vi testar denna tes inom olika politikområden i en svensk miljö. Den övergripande frågan som denna bok behandlar är således följande: I vilken mån och på vilket sätt har det utvecklats nya former av statlig styrning?Fem politik­områden behandlas: internationell utvecklingspolitik, kvinno­fridspolitik, skogs­politik, stadspolitik, demokratipolitik samt folkhälsopolitik.En majoritet av författarna - Ann-Catrin Andersson, Charli Eriksson, Karin Fröding, Ingemar Elander, Mikael Granberg, Gun Hedlund, Erik Hysing, Stig Montin och Joachim Åström - kommer från en mångvetenskaplig forskningsmiljö vid Örebro universitet, ­Centrum för urbana och regionala studier (CUReS) och Forskarskolan urbana studier - städer och regioner i förändring. Dalia Mukhtar-Landgren är verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet och Jon Pierre vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Vi redogjorde där för behovet av och förutsättningarna för en svensk School of Governance (SSoG) med inriktning på omställning och anpassning av samhället för att hantera komplexa och gränsöverskridande samhällsutmaningar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Avancerad sökning: Google på: English Annonsera med Google Allt om Google Google.com in English Gällande kod utgörs av den reviderade versionen av Svensk kod för bolagsstyrning (1 januari 2020). Koden ska tillämpas av alla bolag vars aktier eller depåbevis handlas på en reglerad marknad i Sverige. Klicka på länken för att se betydelser av "governance" på synonymer.se - online och gratis att använda. I corporate governance-sammmanhang skiljer man vanligen mellan dualistiska och monistiska bolagssystem.

| Adlibris engelsk term för hur en organisation ska ledas. Alltså inte vilka beslut som ska fattas, utan hur det ska gå till när man fattar beslut i organisationen.

RELATERADE BÖKOR