Biståndshandläggningens villkor och dilemman : inom äldre- och handikappomsorg

Biståndshandläggningens villkor och dilemman : inom äldre- och handikappomsorg - Anna Dunér, Monica Nordström | Mejoreshoteles.org Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Anna Dunér, Monica Nordström
DIMENSIONERA
11,66 MB
FILNAMN
Biståndshandläggningens villkor och dilemman : inom äldre- och handikappomsorg.pdf
ISBN
2972751672100

BESKRIVNING

Biståndshandläggare är kommunalt anställda tjänstemän med uppgift att ta emot, utreda, bedöma och besluta kring äldres och funktionshindrades ansökningar om bistånd eller insatser enligt socialtjänstlagen och/eller lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade. I sin yrkesutövning möter de dessa personer ansikte mot ansikte och fattar beslut av stor betydelse för de funktionshindrades och de äldres vardagsliv.Denna bok belyser biståndshandläggarnas yrkesutövning både ur ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Den första delen utgörs av bokens teoretiska utgångspunkter; organisation, rättslig reglering samt moral och etik. Den andra delen innehåller en beskrivning och problematisering av det praktiska tillvägagångssättet; beslutsprocessens innehåll, arbetssätt och arbetsmetoder.Boken vänder sig till studenter vid universitets- och högskoleutbildningar inom socialt arbete, omsorg och vård samt till olika yrkesgrupper inom dessa områden.

Den här utgåvan av Biståndshandläggningens villkor och dilemman : inom äldre- och handikappomsorg är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Biståndshandläggningens villkor och dilemman ...

21 s. "Balansgången mellan den äldres rätt och anhörigas rätt är inte alltid så lätt" Biståndshandläggares upplevelse av samverkan med anhöriga inom äldreomsorgen "The balance between the ... Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister : ... i förändringens tid Utan dina andetag Sy sött av stuvbitar Biståndshandläggningens villkor och dilemman : inom äldre- och handikappomsorg Isrosor och spisrosor Leva vidare : om en ungdom Vägar till visdom Lärospån: ... gammalt.

RELATERADE BÖKOR