Det professionella landskapets framväxt

Det professionella landskapets framväxt Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
7,14 MB
FILNAMN
Det professionella landskapets framväxt.pdf
ISBN
2747197779700

BESKRIVNING

Professioner har en central plats i moderna samhällen och stort inflytande över människors vardag. Vi är alla beroende av dessa yrken. De utgör betydande delar av högre utbildning, arbetslivet och samhällets organisering.Denna bok presenterar en kartläggning av professionernas uppkomst och utveckling i Sverige och förklarar varför de uppstår och förändras. I boken beskrivs och analyseras utvecklingen från en tid utan professioner fram till vår nutid, där de ingår som väsentliga delar av det vi kallar kunskapssamhället. Bokens kapitel behandlar olika professionella kompetensfält: akademi, utbildning, social reglering, psykosocial integration, medicin och teknik. Genom boken besvarar författarna en av professionsforskningens mest grundläggande frågor, nämligen hur och varför professioner uppstår, därmed också vad som avses med professioner.Det professionella landskapets framväxt vänder sig till studenter i alla samhällsvetenskapliga ämnen, professionella yrkesutövare, samhällspolitiskt intresserade och – inte minst – professionsforskare.

Ansvaret ligger på yrkesutövarna själva att ha kontroll över det egna arbetet. Då Start studying Det historiska landskapets framväxt.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Rapport om förutsättningar för det relativa handi-kappbegreppets tillkomst och etablering i Sverige. Förord Marie-Louise Larsson-Severinsson påbörjade, under det magisterprogram i handikappveten-skap som avslutades 2005 på Högskolan i Halmstad, en uppsats om det miljörelativa handi-kappbegreppet, dess framväxt och etablering i Sverige. TAM-Arkivs pris till Gerda Höjers minne för år 2019 tilldelas professor em.

RELATERADE BÖKOR