Kollektivtrafik

Kollektivtrafik - Bård Norheim | Mejoreshoteles.org Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Bård Norheim
DIMENSIONERA
3,65 MB
FILNAMN
Kollektivtrafik.pdf
ISBN
7362635711656

BESKRIVNING

”Kollektivtrafik - utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter” är en lärobok i kollektivtrafik som nu ges ut i en fjärde utgåva. Det råder bred enighet om att attraktiv kollektivtrafik är en nyckel till hållbar utveckling i våra städer och regioner. Frågan är bara: hur kan man åstadkomma en mera attraktiv kollektivtrafik? Den här boken ger en bred genomgång av svensk, norsk och internationell forskning kring hur kollektivtrafiken kan öka sin konkurrenskraft. Målsättningen är att ge en lättillgänglig, men också detaljerad beskrivning av erfarenheterna med ökad satsning på kollektivtrafik. Boken har fokus på betydelsen av olika omvärldsfaktorer och ramarna kring kollektivtrafiken såsom organisation och finansiering, stadsstruktur och konkurrensfördelar för olika transportmedel. Den tar också upp olika marknadsstrategier för kollektivtrafiken för att uppnå ett mer hållbart transportsystem och få mest möjliga kollektivtrafik för pengarna. Det nya i denna utgåva är att den är ett norskt-svenskt samarbete, vilket gör att boken har fokus på jämförelser av de utmaningar och lösningar som finns i de båda länderna. Boken ger inget facit på vad som behöver göras för att nå nolltillväxt i biltrafiken eller en fördubbling av kollektivtrafiken, men den pekar på möjligheter och lösningar för hur man kan få fler att resa med kollektivtrafik och hur man kan arbeta mot de ambitiösa målen utan att kostnaderna behöver öka. Boken är tänkt att fungera som verktyg för yrkesverksamma inom kollektivtrafiksektorn: som beslutsfattare, analytiker, planerare och utförare. Även studenter och lärare, forskare och andra intressenter kan ha stor nytta av bokens innehåll. Boken är skriven av Urbanet Analyse.

I gruppen ingår både myndigheter och näringsliv, vilket ger ett bredare perspektiv på informationen. TP SAMS sammanställer läget löpande och rapporterar till MSB via Trafikverket genom en så kallad hemställan. K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.

I Skåne är det Region Skåne genom Skånetrafiken som ansvarar för kollektivtrafiken. Trafiken upphandlas i konkurrens mellan olika entreprenörer.

RELATERADE BÖKOR