Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv

Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv - Per Johansson, Lisa Laun, Mårten Palme, Helena Olofsdotter Stensöta | Mejoreshoteles.org Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Per Johansson, Lisa Laun, Mårten Palme, Helena Olofsdotter Stensöta
DIMENSIONERA
9,27 MB
FILNAMN
Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv.pdf
ISBN
2489884549783

BESKRIVNING

Vår ökade livslängd ställer allt högre krav på pensionssystemets förmåga att trygga de framtida pensionerna. Ett sätt atthantera problemet är att arbeta längre. I den här boken beskriver fyra forskare hur äldres arbetskraftsdeltagande sett utunder de dryga 50 senaste åren. De analyserar förändringar i hälsa, arbetsmiljöoch utbildning. De studerar också institutionella faktorer, särskilt då denroll som förtidspensionssystemet spelat. Forskarna fördjupar sig i effekternaav de hårdare kraven för att bli beviljad sjukersättning som införts under2000-talet. De tittar även på hur förtroendet för Försäkringskassan denmyndighet som haft uppdraget att genomföra förändringarna påförtidspensionssystemet påverkats. Forskarna resonerar om vilka politiska åtgärder som behövs för att få fler att arbetalängre upp i åldrarna. Men de betonar också betydelsen av arbetsgivarnasefterfrågan på äldre arbetskraft och den åldersdiskriminering som kan förekomma. Boken är med sina många åskådliga diagram en bred sammanställning av data och analyskring de äldres arbetskraftsdeltagande. De fyra forskarna är Per Johansson, professor i statistik vid Uppsala universitet och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Lisa Laun, fil.dr i nationalekonomi och forskare vid IFAU, Mårten Palme, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, och Helena Olofsdotter Stensöta, docent och universitetslektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Vi är också medvetna om att de institutionella förändringarna i sin tur kan drivas av underliggande rörelser i samhället. Rapporten består av sex kapitel utöver denna inledning.

Vi har egen avdelning om SDI® här på websajten och du kan även läsa mer på den officiella svenska sajten eller den amerikanska . SKL ser positivt på att möjligheterna till ett förlängt arbetsliv ökar. − Att fler arbetar längre gynnar alla.

RELATERADE BÖKOR