Läroplan för grundsärskolan 2011. REVIDERAD 2018 :

Läroplan för grundsärskolan 2011. REVIDERAD 2018 : Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
11,92 MB
FILNAMN
Läroplan för grundsärskolan 2011. REVIDERAD 2018 :.pdf
ISBN
9674043161523

BESKRIVNING

Skolverket har reviderat läroplanen för att förtydliga skolans uppdrag att främja jämställdhet och motverka könsmönster som kan begränsa eleverna. Kursplaner för ämnen och ämnesområden har stadieindelats och kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 i fem ämnen har tillkommit.Läroplanen för grundsärskolan innehåller tre delar. Den första delen Skolans värdegrund och uppdrag och den andra delen Övergripande mål och riktlinjer beslutas av regeringen. Den tredje delen innehåller kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskola) som beslutas av Skolverket. Även kunskapskraven beslutas av Skolverket och finns i den här boken direkt efter respektive kursplan.För att förstå undervisningens uppdrag är det angeläget att läsa läroplanens olika delar som en helhet.Se under fliken Offentliga publikationer - Läroplanerna, så hittar du en lista över läroplaner och kommentarmaterial.

REVIDERAD 2018 : häftad, 2018, Svenska, ISBN 9789138327241. Skolverket har ...

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:23) om kunskapskrav för samiska. Tredje upplagan (2016) Den reviderade läroplan för förskolan som du kan ladda ned här gäller från 1 juli 2019.

RELATERADE BÖKOR