Likvidation av aktiebolag : en kommentar till 25 kap. aktiebolagslagen

Likvidation av aktiebolag : en kommentar till 25 kap. aktiebolagslagen - Leif Malmborg | Mejoreshoteles.org Vi är glada att kunna presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Leif Malmborg
DIMENSIONERA
6,76 MB
FILNAMN
Likvidation av aktiebolag : en kommentar till 25 kap. aktiebolagslagen.pdf
ISBN
8838328698821

BESKRIVNING

I denna lagkommentar behandlas utförligt alla regler som blir aktuella vid likvidation av aktiebolag såväl frivillig som tvångslikvidation. 25 kapitlet ABL kommenteras ingående men även tillämpliga regler i angränsande lagstiftning som blir tillämpliga vid en likvidation. Här behandlas bolagsstämmofrågor, kallelse, kontrollbalansräkning, ansvarsfrågor för likvidator, styrelse, vd och andra företrädare för bolaget, företagsrekonstruktion och konkurs m.m. Rättspraxis kommenteras mycket utförligt och boken har ett omfattande sakregister. Boken är uppdaterad t.o.m. SFS 2013:737 och hänsyn har tagits till de föreslagna lagändringarna i prop. 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen.Det är en oumbärlig bok för alla som kommer i kontakt med likvidation av aktiebolag såsom styrelseledamöter som måste bevaka bolagets eget kapital för att inte riskera personligt medansvar, revisorer och redovisningskonsulter som skall ge råd till styrelseledamöter och som även behöver veta hur redovisning och revision skall göras under likvidationen. Och självfallet för den som arbetar som likvidator eller biträder likvidator.Författaren Leif Malmborg är vd för Aktiebolagstjänst och har arbetat med likvidationer sedan tidigt 80-tal och varit likvidator i drygt ett par tusen företag, företrädesvis aktiebolag.

167: Fråga huruvida grunden för att ett aktiebolag skall gå i likvidation har upphört under ärendets handläggning hos registreringsmyndigheten (13 kap.10 § andra stycket aktiebolagslagen, 1975:1385). Av första stycket framgår att likvidatorn skall upprätta en årsredovisning som skall läggas fram på årsstämma. Utgångspunkten är att samma regler gäller för stämman och årsredovisningen som för bolag som inte har gått i likvidation, jfr 6 kap.

SFS 2013:737 och hänsyn har tagits till de föreslagna lagändringarna i prop. 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen.

RELATERADE BÖKOR