Sanktionsavgifter : särskilt i näringsverksamhet

Sanktionsavgifter : särskilt i näringsverksamhet - Wiweka Warnling Conradson, Annika Nilsson | Mejoreshoteles.org Vi är glada att kunna presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Wiweka Warnling Conradson, Annika Nilsson
DIMENSIONERA
7,23 MB
FILNAMN
Sanktionsavgifter : särskilt i näringsverksamhet.pdf
ISBN
7056871476438

BESKRIVNING

Begreppet effektivitet löper som en röd tråd genom sanktionsavgifternas historia – från skattetillägg i början av 1970-talet, över de sanktionsavgifterna som tillkom efter finanskrisen på 2000-talet och till den allt intensivare utvecklingen av nya sanktionsavgifter med en EU-rättslig grund. Idag torde det råda konsensus om att vi har att göra med ekonomiska sanktioner, dvs. inga prestationsavgifter, som får ersätta eller komplettera straff. Man talar i termer av sanktionsväxling.Vi har nu ett 80-tal sanktionsavgifter – och nya förslag tillkommer i stadig takt – spridda över en stor del av den speciella förvaltningsrättens områdeskatter och tullardataskydd- och informationssäkerhetmiljöplan och byggandekonkurrensupphandlingmarknadsföringarbetsmarknad och arbetsmiljötransport och trafikfinans-, energi- och spelmarknadproduktsäkerhetkamerabevakning, m.fl.Sanktionsavgifter kan utgå med mycket höga belopp – ibland många miljoner kronor – och påförs både juridiska och fysiska personer, oftast utan hänsyn till uppsåt eller skuld. De beslutas som regel i förenklade former av någon tillsynsmyndighet, dvs. utan sedvanliga straffprocessuella garantier. Fast här har europarätten utvecklats till att bli en hämmande faktor vad avser rättssäkerhet, t.ex. i form av krav på en ”rättvis rättegång” eller förbud mot dubbelbestraffning. Utvecklingen är dock inte entydig utan EU-rätten kan ge motsägelsefulla signaler.Trots att sanktionsavgifterna har funnits i vår rättsordning i snart 50 år så återstår en hel del frågetecken kring hanteringen av dem: Vad krävs normgivningsmässigt sett? Måste riksdagen lagstifta eller kan t.ex. Naturvårdsverket utfärda om sådana sanktioner? Vad gäller ifråga om retroaktivitet och legalitet? Hur komplicerad kan en reglering tillåtas bli innan rimliga krav på förutsebarhet anses vara förbisedda?WIWEKA WARNLING CONRADSON är professor emerita i offentlig rätt vid Stockholms universitet och ANNIKA NILSSON är lektor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Förslaget är mycket brett Sanktionsavgift. Sanktionsavgift är en särskild avgift som kan påföras vid lindrigare brott eller överträdelse av bestämmelse eller underlåtenhet att följa föreskrift i lag eller förordning eller enligt EG-bestämmelser..

Exempel på tillämpning. Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås vissa ändringar i brottsbalkens kapitel om för- verkande av egendom och annan särskild rättsverkan av brott.

RELATERADE BÖKOR