En gymnasieutbildning för alla. SOU 2016:77. Åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. DEL 1 & DEL 2. : Betänkande från Gymnasieutredningen

En gymnasieutbildning för alla. SOU 2016:77. Åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. DEL 1 & DEL 2. : Betänkande från Gymnasieutredningen Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
8,18 MB
FILNAMN
En gymnasieutbildning för alla. SOU 2016:77. Åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. DEL 1 & DEL 2. : Betänkande från Gymnasieutredningen.pdf
ISBN
5334151678467

BESKRIVNING

Föreslår åtgärder för at alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning.Man föreslår många och varierande åtgärder och menar att förslag om åtgärder kan göras utifrån flera olika ambitionsnivåer. En utgångspunkt har varit att förslagen ska vara angelägna, viktiga för utveckling och samtidigt hanterbara för gymnasieskolan.Inriktning på utredningens förslag:En helhetssyn på utbildningens upplägg betonas, t.ex. genom förslag som rör ämnesbetyg och stödMöjligheterna för elever som inte når målen att gå längre tid i gymnasieskolan ska förbättrasElevers rätt till högskolebehörighet på yrkesprogram utan aktiva val stärks och eleverna erbjuds även möjlighet till särskild behörighet, samtidigt som yrkesinnehållet värnasAntalet inriktningar på nationella program minskas och vissa program och intriktningar breddas. Ett visst närmande mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program behövs.Särskild utredare: Helén Ängmo

Samma dag förordnades Helén Ängmo som särskild utredare. Utredningen har antagit namnet Gymnasieutredningen (U 2015:01). Gymnasieutredningens betänkande: En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) Utbildningsdepartementets dnr U2016/04660/GV UHR konstaterar att flera av utredningens förslag berör frågor inom myndighetens verksamhetsområden. sou 2016 77 d2 En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning Del 2 Betänkande av Gymnasieutredningen Stockholm 2016 SOU 2016:77 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice.

SOU 2016:77. Åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning.

RELATERADE BÖKOR