Framtidsfullmakter. Ds 2014:16

Framtidsfullmakter. Ds 2014:16 Vi är glada att kunna presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
11,4 MB
FILNAMN
Framtidsfullmakter. Ds 2014:16.pdf
ISBN
8983774184227

BESKRIVNING

Lämnar förslag till vissa kompletterande bestämmelser till ett tidigare lagförslag om framtidsfullmakter (SOU 2004:112). En sådan fullmakt innebär att en enskild kan välja en person att företräda honom eller henne, om den enskilde senare i livet blir beslutsoförmögen.En framtidsfullmakt börjar gälla när en person inte längre själv kan ta tillvara sina rättigheter, till exempel på grund av sjukdom. Utredaren förslår att fullmakten ska träda i kraft genom att den registrerats hos överförmyndaren. Den enskilde ska även kunna villkora ikraftträdandet av en prövning vid tingsrätten av hans eller hennes hälsotillstånd. Förslagen ger stora möjligheter för den enskilde att själv bestämma omfattningen av det allmännas insyn och inblandning i fullmaktsförhållandet. Vid missbruk eller försummelse ska det dock alltid finnas möjlighet för överförmyndaren att ingripa.Utöver regler om framtidsfullmakter föreslår utredaren särskilda behörighetsregler för anhöriga. Innebörden av förslagen är att en vuxen person som saknar förmåga att själv ha hand om sina ekonomiska angelägenheter ska kunna få hjälp av anhöriga i dessa avseenden. Den föreslagna regleringen skapar en rättslig ram för sådana vardagliga rättshandlingar som många anhöriga redan i dag företar utan direkt lagstöd.

Ds 2014:16 av Justitiedepartementet. Lämnar förslag till vissa kompletterande bestämmelser till ett ti...

Förslagen stärker enskildas självbestämmande genom att förbättra möjligheterna att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dem.. Ds 2014:16 Framtidsfullmakter Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets Promemorian Framtidsfullmakter (Ds 2014:16) överlämnades den 13 maj till justitieminister Beatrice Ask.

RELATERADE BÖKOR