Kontaktförbud : en utvärdering av ändringarna i lagen 2011

Kontaktförbud : en utvärdering av ändringarna i lagen 2011 Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
6,82 MB
FILNAMN
Kontaktförbud : en utvärdering av ändringarna i lagen 2011.pdf
ISBN
1244569790865

BESKRIVNING

Systematisk förföljelse, eller stalkning, är ett beteende som innebär att en person upprepade gånger utsätter någon annan för hot, våld eller trakasserier. För att förbättra skyddet mot stalkning gjordes i oktober 2011 vissa ändringar i den dåvarande lagen om besöksförbud. Brå har haft i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera lagändringarna som infördes den 1 oktober 2011. Brå kan konstatera i denna studie att de inte har gett någon större verkan. Elektronisk övervakning med fotboja har bara använts en gång fram till oktober 2014. Antalet beviljade kontaktförbud har ökat något, men beror främst på att fler kontaktförbud förlängs. Kontaktförbuden vid gemensam bostad har dock blivit fler.

En av nyheterna är möjligheten till elektronisk övervakning för att kontrollera att ett särskilt utvidgat kontaktförbud följs. Samtidigt infördes olaga förföljelse som ett nytt brott i brottsbalken. Möjligheten att kombinera kontaktförbud med fotboja infördes i slutet av 2011.

utgivare Brottsförebyggande rådet pris 155:- exkl. moms Kontaktförbud En utvärdering av ändringarna i lagen 2011. Möjligheten att kombinera kontaktförbud med fotboja infördes i slutet av 2011.

RELATERADE BÖKOR