Tryggad tillgång till kontanter. SOU 2018:42 : Delbetänkande från Riksbankskommittén (Fi 2016:15)

Tryggad tillgång till kontanter. SOU 2018:42 : Delbetänkande från Riksbankskommittén (Fi 2016:15) Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
6,82 MB
FILNAMN
Tryggad tillgång till kontanter. SOU 2018:42 : Delbetänkande från Riksbankskommittén (Fi 2016:15).pdf
ISBN
3663536164704

BESKRIVNING

Riksbankskommittén behandlar i delbetänkandet hur Riksbankens ansvar för en väl fungerande kontanthantering i hela landet bör tydliggöras i lag. Dessutom behandlas Riksbankens roll och ansvar för kontanttillgången i hela landet. Kontanttillgången, i betydelsen tillgången till kontanttjänster i samhället, innefattar dock ett stort antal aktörer utöver Riksbanken. Därför väljer kommittén i sina överväganden att, utöver Riksbanken, även analysera de roller som bl.a. övriga berörda statliga myndigheter, bankerna och handeln har. Kommittén föreslår att vissa banker ska vara skyldiga att tillhandahålla en rimlig tillgång till kontanttjänster i hela Sverige.

I korthet kan man säga att Riksbankskommitténs betänkande sade att a) kontanter behövs i Sverige b) Riksbanken bör ansvara för själva grossistledet ... Remissvar på SOU 2018:42 Tryggad tillgång till kontanter Diarienummer: Fi2018/02359/B . Bakgrund I delbetänkandet av Riksbankskommittén (Fi 2016:15) lämnas förslag för att trygga tillgången till kontanter.

Kommittén överlämnar härmed sitt delbetänkande Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42). ...

RELATERADE BÖKOR