Brott mot förtroendevalda. DS 2018:29

Brott mot förtroendevalda. DS 2018:29 En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en dag. Grekerna och existensens mysterium på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
11,34 MB
FILNAMN
Brott mot förtroendevalda. DS 2018:29.pdf
ISBN
8802489118021

BESKRIVNING

För att säkerställa ett samhälle med fri och öppen åsiktsbildning samt för att värna det demokratiska samtalet behövs det ett stärkt straffsrättsligt skydd för förtroendevalda. I promemorian föreslås att det införs en särskild straffskärpningsgrund i 29 kap. 2 § brottsbalken för brott som begåtts mot en person på grund av att hen utövar ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun eller landsting., eller som begåtts mot en närstående till en sådan person på grund av förtroendeuppdraget. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria. Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29) Datainspektionen har granskat promemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgifter att verka för att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter i samband med behandling av personuppgifter och för att underlätta det fria flödet av personuppgifter Sammanfattning av departementspromemorian Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29) Förekomsten av brott mot förtroendevalda är ett problem i samhället.

Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria. Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29) Datainspektionen har granskat promemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgifter att verka för att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter i samband med behandling av personuppgifter och för att underlätta det fria flödet av personuppgifter Sammanfattning av departementspromemorian Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29) Förekomsten av brott mot förtroendevalda är ett problem i samhället. Av Politikernas trygghetsundersökning 2017 som genomförts av Brottsförebyggande rådet (Brå) på uppdrag av regeringen framgår att var fjärde förtroendevald utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2016.

RELATERADE BÖKOR