Reglering av alkoglass m.m. produkter SOU 2017:59 : Delbetänkande från Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor

Reglering av alkoglass m.m. produkter SOU 2017:59 : Delbetänkande från Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
4,27 MB
FILNAMN
Reglering av alkoglass m.m. produkter SOU 2017:59 : Delbetänkande från Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor.pdf
ISBN
6928285876197

BESKRIVNING

Uppdraget har gått ut på att analysera och bedöma samt lämna förslag, inklusive författningsförslag, om lämplig reglering av alkoholhaltiga preparat som är avsedda för förtäring. Arbetet har utförts med beaktande av den svenska alkoholpolitiken och de förpliktelser som följer av EU-medlemskapet.Bland förslagen:att alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kanantas användas som berusningsmedel regleras på samma sätt som alkoholdryckerförsäljning till konsument föreslås ske genom Systembolaget, inom ramen för detaljhandelsmonopolet, samt genomservering genomförd av aktörer som har serveringstillståndföreslår att marknadsföringen, i den mån det är möjligt, ska följa den reglering som i dag finns avseende marknadsföring av alkoholhaltiga dryckertillsyn i fråga om detaljhandel och servering i möjligaste mån ska ske inom befintlig organisation och genom deorgan som i dag utför denna tillsyn i fråga om alkoholdrycker; kommuner och Polismyndighet, länsstyrelser, och Folkhälsomyndighetenatt samma straffrättsliga regler i alkohollagen som gäller alkoholdrycker huvudsakligen ska gälla te.x. alkoglassSärskild utredare: Ingeborg SimonssonKöp delbetänkandet och ta del av analyser och förslag!

produkter Delbetänkande av Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor Stockholm 2017 SOU 2017:59 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: [email protected] Pris: 624 kr.

Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 december 2017. Stockholm i juni 2017 .

RELATERADE BÖKOR