Vissa fredspliktsfrågor. SOU 2018:40 : Betänkande från Stridsåtgärdsutredningen (A 2017:3)

Vissa fredspliktsfrågor. SOU 2018:40 : Betänkande från Stridsåtgärdsutredningen (A 2017:3) Vi är glada att kunna presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
12,89 MB
FILNAMN
Vissa fredspliktsfrågor. SOU 2018:40 : Betänkande från Stridsåtgärdsutredningen (A 2017:3).pdf
ISBN
8352522310399

BESKRIVNING

Uppdraget har bestått i att analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att:begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i kollektivavtal (undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader), ochförändra fredspliktsbestämmelserna i situationer där en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation. I den delen har utredningen särskilt haft att undersöka om en nämnd ska inrättas som vid behov kan fatta beslut om samordning av kollektivavtal och om fredsplikt till följd av ett kollektivavtal.Utredningen har funnit skäl att lägga fram förslag på lagändringar i båda dessa delar. I den del av uppdraget som rör rätten att vidta stridsåtgärder mot redan kollektivavtalsbunden arbetsgivare läggs vid sidan av ett huvudförslag även ett alternativt förslag fram. Särskild utredare: Tommy Larsson

Stridsåtgärdsutredningen lämnade sitt betänkande, "Vissa fredspliktsfrågor", SOU 2018:40. Etsitkö vauvakirjaa, isovanhempien kirjaa, muistojen kirjaa? Laita muistot talteen. Kaikki ihanat täytettävät kirjat Suomalaisesta Kirjakaupasta! Tai nappaa mukaasi viimeisimmät ennätykset ja täydennä yleistietoasi. Vissa fredspliktsfrågor.

Parallellt med utredningens arbete hade arbetsmarknadens parter förhandlat om frågan och huvudorganisationerna LO, överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden (dir. 2017:70).

RELATERADE BÖKOR