Suveränitetserosion?

Suveränitetserosion? - Jaan Paju | Mejoreshoteles.org Vi är glada att kunna presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Jaan Paju
DIMENSIONERA
7,78 MB
FILNAMN
Suveränitetserosion?.pdf
ISBN
4563568712044

BESKRIVNING

Frågan som avhandlingen Suveränitetserosion? ställer, är om den fortsatta utvecklingen på socialförsäkringens område ska vara för EU att lagstifta om eller om den, som den till övervägande del varit de senaste femtio åren, ska fortsätta utvecklas av EU-domstolen.Avhandlingen Suveränitetserosion? visar mot bakgrund av rättspraxis hur medlemsstaternas nationella socialförsäkringar påverkas av EU:s inre marknad, av ett unionsmedborgarskap med en rätt att fritt röra sig och av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Avhandlingen ger läsaren en djupare förståelse till den omorientering av de nationella socialförsäkringarna som skett och sker.Jaan Paju är jur kand (Uppsala), LLM (KCL) samt redaktör för Europarättslig Tidskrift. Suveränitetserosion? är hans avhandling i Europeisk integrationsrätt.

Välkomna till Sveriges största litterära magasin! Inbunden, 492 sid, 2015, Pris: 553 SEK exkl. moms .

| Adlibris • Jaan Paju: Suveränitetserosion?: Om EU-rättens påverkan på nationella sociala trygghetsmodeller; särskilt Sverige, 29 maj • Åsa Hellstadius: A Quest for Clarity: Reconstructing Standards for the Patent Law Morality Exclusion, 12 juni • Per Larsson: Skyddet för visselblåsare i arbetslivet - en konstitutionell och arbets- Jaan Paju är redaktör för Europarättslig tidskrift. 16 maj i år skrev jag på WidarDirekt på folkbladet.se om hans avhandling "Suveränitetserosion" där Paju resonerar om vad solidaritet egentligen betyder i ett Europa med fri rörlighet: "Det är motstridiga intressen som gör sig gällande; medlemsstaternas välfärdssystem bygger på en nationell och territoriellt begränsad ... Europarätten har fått ett stort genomslag och intar numera en central roll i de nationella rättsordningarna.

RELATERADE BÖKOR