IT-avtal En kommentar till IT-branschens standardavtal

IT-avtal En kommentar till IT-branschens standardavtal - Anders Perméus, Daniel Lindberg | Mejoreshoteles.org En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en dag. Grekerna och existensens mysterium på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Anders Perméus, Daniel Lindberg
DIMENSIONERA
6,20 MB
FILNAMN
IT-avtal En kommentar till IT-branschens standardavtal.pdf
ISBN
1674382628861

BESKRIVNING

Standardavtal utgivna av branschorganisationer har fått stor spridning vid slutande av kommersiella avtal på IT-rättens område. I IT-avtal - en kommentar till IT-branschens standardavtal kommenteras några av de viktigaste ur ett kontrakts- och processrättsligt perspektiv. I bokens inledande del ges en introduktion till kontraktsrätten och vad som gäller generellt vid ingående av kommersiella avtal respektive vad som är särskilt angelägna frågor vid utformning av IT-avtal. Därefter kommenteras de enskilda standardavtalen översiktligt och punktvis - Avtal 90, IT-Drift, IT-Underhåll, IT-Projekt, IT-Tjänster, EDEL 06 A och ASP 06. Vidare görs jämförelser med Vervas/Kammarkollegiets tidigare tillägg till standardavtalen samt deras egna mer beställarvänliga villkor. För att undvika att parterna oreflekterat använder sig av de standardiserade skrivningarna diskuterar författarna fallgropar och ger handfasta råd om vad parterna bör tänka på i användningen av standardavtalen.Boken är tänkt som en handbok dels vid tolkning och tillämpning av standardavtalen, dels vid utformning av IT-avtal respektive tvistelösning och vänder sig såväl till jurister som praktiker på IT-området, vilka i sin verksamhet kommer i kontakt med standardavtalen. Anders Perméus är advokat och delägare på Elvang & Partnere Advokatbyrå och undervisar i civilrätt vid Stockholms universitet.Daniel Lindberg är advokat och delägare på Elvang & Partnere Advokatbyrå.

IT-avtal utgör ett problem. Förutom svårigheten att fastställa vilka regler som skall tillämpas, finns ett mycket stort utrymme för olika tolkningar av de bestämmelser som åberopas analogt eller de kontraktsrättsliga principer som skall ligga till grund för en rättslig prövning. "Använd inte it-branschens standardavtal" CIO:er och leverantörer som lyssnade på juristen Peter Nordbeck under seminariet Vinnande Relationer på torsdagen höjde nog en aning på ögonbrynen.

Daniel is one of the principal authors of the book, IT-avtal- en kommentar till IT-branschens standardavtal [IT agreements - A Commentary on Standard Agreements in the IT Industry] (Jure 2013) and, in recognition of his career, has been named by the international ranking institutions, The Legal ... Det förhållandet att det saknas klara rättsregler för bl.a. IT-avtal utgör ett problem.

RELATERADE BÖKOR