Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet. Ds 2017:60

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet. Ds 2017:60 - Finansdepartementet | Mejoreshoteles.org En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en dag. Grekerna och existensens mysterium på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Finansdepartementet
DIMENSIONERA
6,36 MB
FILNAMN
Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet. Ds 2017:60.pdf
ISBN
1636873173379

BESKRIVNING

Förslag till genomförande av EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (webbtillgänglighetsdirektivet). Direktivet är ett s.k. minimi-harmoniseringsdirektiv och i Ds:n föreslås även vissa bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav.Det föreslås att direktivet genomförs genom införandet av en särskild lag om tillgänglighet till digital offentlig service. Med digital offentlig service avses tjänster eller information som en offentlig aktör tillhandahåller via en teknisk lösning.Webbtillgänglighetsdirektivet omfattar statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. Offentligt styrda organ innefattar i huvudsak vissa statliga och de flesta kommunala företag.Här föreslås även att privata aktörer, som med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom skola, hälso- och sjukvård samt omsorg, ska omfattas av den nya lagens krav. Detsamma gäller enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd som erhåller statsbidrag för ersättning för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå. Public service-företag och vissa icke-statliga organisationer undantas från lagens tillämpningsområde. De aktörer som avses omfattas av kraven benämns offentliga aktörer.

8.6.7 Tidsbegränsade undantagsbestämmelser CSN anser att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör Ds 2017:60 Webbtillgänglighetsdirektivet . I artikel 8 anges att medlemsstaterna regelbundet ska övervaka att offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer uppfyller tillgänglighetskraven och regelbundet rapportera resultat­ et av övervakningen till Europeiska kommissionen. Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) ...

2018-03-12: Regeringskansliet har publicerat en nyhet som berör införandet: Sent genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet påverkar inte när direktivets krav börjar gälla. Förslag till genomförande av EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (webbtillgänglighetsdirektivet). Direktivet är ett s.k.

RELATERADE BÖKOR