De mänskliga rättigheternas historia

De mänskliga rättigheternas historia - Willy Strzelewicz | Mejoreshoteles.org Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Willy Strzelewicz
DIMENSIONERA
6,60 MB
FILNAMN
De mänskliga rättigheternas historia.pdf
ISBN
3356694025238

BESKRIVNING

I öst och väst, runt hela vårt klot, blir människor utsatta för förtryck. Samtidigt har tanken att det finns vissa grundläggande och okränkbara mänskliga rättigheter fått allt större spridning. Men vad grundar sig egentligen denna föreställning på? När uppstod dessa tankar? Och hur kan man motivera dem? Frågorna besvaras i denna populärt skrivna bok om de mänskliga rättigheternas öden under de senaste tvåhundra åren. Willy Strzelewicz skriver om rättighetstankarnas grund i antikens demokrati, den tidiga kristendomen i upplysningstidens naturrättsliga idéer. Han berättar om de amerikanska och franska revolutionerna, då den enskildes rätt gentemot den kollektiva makten formulerades i vältaliga deklarationer. Han argumenterar utförligt mot de riktningar som förnekat eller bekämpat de mänskliga rättigheterna, bl.a. den konservativa 1800-talsromantiken, marxismen, darwinismen, den moderna vetenskapsteorin och den tyska nazismen. Till denna nya utgåva har Tomas Hammarberg skrivit ett efterord som för utvecklingen fram till våra dagar.

År 2018 fyller den universella deklarationen för mänskliga rättigheter 70 år. Men vad hände år egentligen år ... Lär dig de mänskliga rättigheternas historia, den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och läs denna lista över skydd.

Vilka likheter och skillnader ser du? 4) Skriv en text där du använder dina kunskaper om de två dokumenten för att resonera om följande frågor: Har synen på mänskliga rättigheter förändrats under historien? Inom delkursen De mänskliga rättigheternas historia och filosofi (a) ges en allmän introduktion till de mänskliga rättigheterna idéhistoria och filosofiska grundvalar. Delkursen behandlar särskilt grundläggande och centrala teorier inom fältet och ger även en begreppshistorisk orientering. De mänskliga rättigheternas historia.

RELATERADE BÖKOR