Epos

Epos - Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-Sofie Ohlander | Mejoreshoteles.org Vi är glada att kunna presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-Sofie Ohlander
DIMENSIONERA
5,38 MB
FILNAMN
Epos.pdf
ISBN
6664624694238

BESKRIVNING

Berättande text och historiska jämförelser! Epos kännetecknas av en berättande historia som gör det lätt att förstå sammanhangen. Böckerna är rikt illustrerade med tidslinjer, foton, teckningar och kartor. Läromedlet gör det möjligt att variera undervisningen. Epos 1a1, Epos 1b och den klassiska Epos för gymnasiet presenterar historien kronologiskt. Epos 2 och 3 samt Epos Tema är tematiska. Upptäck också Epos lärarmaterial!Läs merUtmärkande drag- Berättande text- Rikt illustrerad- Genusperspektiv- Historiska jämförelser- Epokbegrepp, historiemedvetande, historiebruk- Historiska källor med övningarEpos 1a1Epos 1a1 ger en översikt av historien från äldsta tid till 2010-talet. Tyngdpunkten ligger på 1800- och 1900-talet med särskild vikt lagd på den senare historien efter andra världskriget fram till idag. Det är en berättande historia som förmedlar de stora sammanhangen. Texten är inte belastad med för många namn, händelser och årtal. Däremot finns fördjupande bildtexter som kryddar läsningen. Vissa sidor i boken är av annan karaktär. Här utreds epokbegreppen och historiebruk samt historiemedvetande.Historiska källorDet finns gott om historiska källor genom vilka eleverna kan öva tolkning och källkritisk förmåga med hjälp av uppgifter av olika svårighetsgrad.Epos 1bI Epos 1b koncentreras framställningen till tiden från och med franska revolutionen med särskild tonvikt på 1900-talet och tiden fram till idag. Men det finns även ett kortare avsnitt om förhistorien och antiken.Historiemetodiska avsnittDen som gör Epos 1b till ett nytt och annorlunda läromedel, är de historiemetodiska avsnitten. Här finns grundläggande, förklarande beskrivningar av källkritik, historiesyn, historiebruk och epoker. Men framförallt: praktiska uppgifter som utgår från konkreta källor i texter och bilder. Eleverna får öva sig i att förstå innehållet eller innebörden i texten eller bilden, jämföra och dra slutsatser. Allt för att ge eleverna en första uppfattning om och förståelse för vad historiskt arbete kan innebära.Kvinnorna träder framKvinnorna har i Epos 1b fått en mer framträdande roll. Boken ger flera exempel på kvinnors insatser genom historien.Jämförande bilderIllustreringen är viktig. På många ställen står bilder från dåtid mot bilder från idag för att visa att mycket i historien går igen. Detta för att ge eleverna konkreta tillämpningar på historiska samband mellan igår och idag.Epos 2 och 3Boken är avsedd för elever som läser historia 2a, historia 2b-kultur samt historia 3.Epos 2 och 3 inleds med ett kapitel som tar upp teori- och metodfrågor. Därefter följer ett antal teman. Till exempel behandlas mynt och pengar, resande och kommunikation, fantasy, kläder och mode, vänskap och kärlek, biografier, migration, lokalhistoria, konstarter och periodisering.Källkritiska undersökningarI varje temakapitel diskuteras metodiska och källkritiska aspekter på ett konkret sätt. Olika teman, eller historiska forskningsområden, ställs ofta inför olika källkritiska svårigheter och metodiska överväganden. Genom att knyta dessa frågor till specifika undersökningar kan de mer teoretiska frågeställningarna sättas i ett praktiskt och tydligt sammanhang.Egna undersökningarTill varje tema finns det uppgifter av varierande svårighetsgrad. En del fordrar inte så mycket mer än lite klurigt tänkande, medan andra förutsätter mer arbete och planering. En del av de historiska källorna uppgifterna utgår från finns med i boken, medan andra förutsätter en dator och tillgång till nätet, ett bibliotek och i några fall ett arkiv. Men det är inte meningen att uppgifterna måste följas strikt. Det viktigaste är att de ska ge idéer, locka till att göra små eller lite större undersökningar av liknande slag. Epos Tema passar kursen 1a1!Epos Tema passar utmärkt för kursen historia 1a1. Det tematiska upplägget gör att texterna kan gå djupt in i varje ämne. Texterna undersöker och beskriver 1900-talsfenomen med avstamp i 1800-talet och syftar sammantaget till att ge eleverna en bakgrund och förståelse för hur dagens samhälle växt fram. Gång på gång ställs frågan: ”Hur var det för hundra år sedan och hur ser det ut idag?” Varje tema avslutas med analyserande uppgifter och arbete med källor.Epos för gymnasieskolan passar kursen 1b!Epos passar utmärkt för historia 1b. Boken beskriver världens och Nordens historia kronologiskt från förhistorien till dagsläget. Tyngdpunkten ligger på västvärldens historia där även medeltiden och den tidigmoderna perioden får stort utrymme. Bärande teman är makt - resursfördelning, vardagslivets och kvinnornas historia, samt stabilitet - förändring: alltså både de mer långsamt förändrade strukturerna och de mer epokgörande.Epos lärarmaterialEpos lärarmaterial är upplagt på ett sådant sätt att du som lärare kan följa historien kronologiskt, från de första europeiska högkulturerna till modern tid. Varje epok har samma struktur med underavsnitt som innehåller instuderingsfrågor, fördjupningsuppgifter och källmaterial. Materialet erbjuder också en mängd olika verktyg i form av matriser, kartor och analysmaterial. Ett avsnitt fokuserar helt på temastudier med en mängd olika teman.Epos lärarmaterial tar sin utgångspunkt i Epos 1b men kan användas oberoende av vilken kurs eleverna läser eller vilken Eposbok de har.Om författarnaFörfattare till respektive del.Epos 1a1: Robert SandbergEpos 1b: Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-Sofie OhlanderEpos 2 och 3: Robert Sandberg, Christina DouglasEpos för gymnasieskolan: Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-Sofie OhlanderEpos Tema: Robert Sandberg, Karl Molin, Jenny BjörkmanEpos B och C: Robert Sandberg, Per Bolander, Niklas Nåsander, Lennart SteenEpos Lärarhandledning: Per Bolander, Lennart Steen, Niklas NåsanderEpos Lärarmaterial: Per Bolander, Lennart Steen, Niklas Nåsander

All time pieces are designed and manufactured in Switzerland. EPOS has made itself a name as a creator of sophisticated Swiss mechanical watches, featuring complex complications.

We aim to give our customers the best possible HR system by providing great possibilities to make the system fit the customers needs. To achieve this, Epos HR customers can create fields on their own and configure the solution to fit their specific data and workflows. Epos Now has been recognised by the Sunday Times Tech Track 100 as the 56th fastest growing tech company in the UK, making the prestigious list for the third consecutive year! Find Out More.

RELATERADE BÖKOR