Folket moget förklarat

Folket moget förklarat - Henrik Skrak | Mejoreshoteles.org En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en dag. Grekerna och existensens mysterium på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Henrik Skrak
DIMENSIONERA
4,15 MB
FILNAMN
Folket moget förklarat.pdf
ISBN
1827329158988

BESKRIVNING

Författaren ger en bild av själva händelsehistorien runt det demokratiska genombrottet i Sverige vid första världskrigets slut, men undersöker framför allt svenska historieläroböcker 1920–2010 i deras skildring av förloppet. Under de perioder som kan sägas utgöra den svenska modellens uppgång respektive den svenska modellens fall – det vill säga 1930-tal samt årtiondena efter murens fall – sker de största förändringarna. På 1930-talet blir skildringarna kortare och mer abstrakta och sociala rörelser beskrivs i mindre omfattning. Efter andra världskriget fram till 1990-talet ges sociala motsättningar och sociala rörelser en allt större betydelse. Efter millennieskiftet flyttas aktörskapet åter uppåt i samhällshierarkin; det demokratiska genombrottet ses övervägande som en process inom institutionerna regering och riksdag. Samtidigt flyttas hotet mot demokratin i viss mån från höger till vänster på den politiska skalan. Kvinnornas kamp för rösträtten är genom hela perioden 1920–2010 närmast osynlig i läroböckerna; när läroböckerna ger kvinnors rörelse för demokrati betydelse handlar det om ett tidigare skede av kampen, före det första världskrigets utbrott.

Affilieringar. Historia; Länkar. Ledtrådar till ett moget ledarskap är utmärkt för dig som vill ha • verktyg för att leda gruppen och medarbetarna • praktisk vägledning i samtal - hur du lyssnar, ...

Document download statistics; Research Portal page; Google Scholar find title; Igår gjorde folket 32 bidrag och 77 bedömningar, vilket resulterade i 1 ändrade ord. Folkets lexikon växer och förbättras ständigt! Detta engelsk-svenska lexikon tillhör folket och utvidgas av oss alla tillsammans.

RELATERADE BÖKOR