Mänskliga möten över gränser - vård och social omsorg i det mångkulturella samhället

Mänskliga möten över gränser - vård och social omsorg i det mångkulturella samhället Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
5,66 MB
FILNAMN
Mänskliga möten över gränser - vård och social omsorg i det mångkulturella samhället.pdf
ISBN
8611939821645

BESKRIVNING

I Sverige bor det ca 1,4 miljoner människor som kommit hit från andra länder. De har alla olika bakgrund, kultur och historia. Många är i behov av medicinsk och psykologisk behandling eller social omsorg. Men det finns ibland kunskapsbrister inom bl.a. det svenska utbildningssystemet om hur man på bästa sätt kan hjälpa och stödja dessa personer. Boken försöker fylla några av dessa luckor med teoretiska kunskaper och praktiska råd om hur man möter dessa människor över kulturella, sociala och erfarenhetsmässiga gränser.Läs merDen skildrar många av de ibland svåra frågor som kan uppstå när människor från andra kulturer, med andra erfarenheter och referensramar, möter det svenska samhället i allmänhet och vård och omsorg i synnerhet.Boken tar bland annat upp:barn och vuxna i asylprocessen, posttraumatiska tillstånd hos flyktingar, smärtans psykologi och fysiologi, hedersrelaterat våld, synen på sjukdomars orsaker i olika kulturer, den svenska primärvårdens möte med invandrare, människans kognitiva förmågor i ett mångkulturellt samhälle, inklusive deras diagnos, psykoterapi och rådgivning till flyktingar, anpassning i ett mångkulturellt samhälle, främst i mötet mellan inflyttade och vården.Om författarnaHuvudredaktörer är Carl Martin Allwood, professor i psykologi vid Göteborgs universitet och Per Johnsson leg. psykolog och docent i klinisk psykologi vid Lunds universitet.

Många är i behov av medicinsk och psykologisk behandling eller social omsorg. Mänskliga möten över gränser - vård och social omsorg i det mångkulturella samhället Av Carl Martin Allwood, Per Johnsson (red.) 5 Sharp, L. Effektiv kommunikation för säkrare vård.

Johnsson, Per, 1957- (redaktör/utgivare) Allwood, Carl Martin, 1952- (redaktör/utgivare) ISBN 9789147084678 1. uppl.

RELATERADE BÖKOR