Neonatologi

Neonatologi Vi är glada att kunna presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
10,28 MB
FILNAMN
Neonatologi.pdf
ISBN
6745739492999

BESKRIVNING

Nästan ett av fem nyfödda barn är i behov av särskild sjukvård på neonatal­avdelning eller BB. Det innebär att det är den period under livet som är mest sjukvårdskrävande fram till ålderdomen, vilket motiverar behovet av en särskild lärobok i nyföddhetsmedicin. Detta är den andra upplagan av den första heltäckande läroboken i neonatologi på svenska. Sedan den första upplagan utkom år 2008 har resultaten när det gäller överlevnaden av för tidigt födda barn stigit ytterligare. Men det gäller inte bara att öka överlevnaden utan att förbättra resultaten för hur de överlevande barnen utvecklas. I denna nya upplaga har författarna försökt att mer leva upp till denna nya vision för neonatalvården - den om livslång hälsa. Betydelsen av patientsäkerhet, god omvårdnad och familjecentrerad vård betonas. Alla kapitel har reviderats och uppdaterats, och nya kapitel om kvalitetssäkring, läkemedel och etik har tillkommit. Akademiskt ledande specialister i hela landet har engagerats, varför de vårdprogram som presenteras bör kunna fungera som rikslikare. ?Boken vänder sig till läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, farmaceuter, dietister, psykologer och annan personal inom nyföddhetsvården. Den kan även rekommenderas till särskilt intresserade studenter inom grund-, fort- och forskar­utbildningen. Vissa avsnitt kan vara av intresse för allmänheten, särskilt föräldrar till barn som vårdas på neonatalavdelning.

Utbildningsmaterialet bygger på de svenska riktlinjerna för HLR av nyfödda, och riktar sig främst till de som arbetar vid förlossningsenheter och nyföddhetsavdelningar. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Bootstrap is a front-end framework of Twitter, Inc. Code licensed under MIT License.

Ett brett spektrum av patienter och placeringi neonatalt transportteam är några. Specialistutbildning i neonatal omvårdnad Vår sverigeunika ST-utbildning leder till en magisterexamen i neonatal omvårdnad. Pris: 770 kr.

RELATERADE BÖKOR