Mattestegen. A B steg 1-8. Höst. Facit. Multiplikation och division

Mattestegen. A B steg 1-8. Höst. Facit. Multiplikation och division - Inger Backström, Kurt Rosenlund | Mejoreshoteles.org Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Inger Backström, Kurt Rosenlund
DIMENSIONERA
6,29 MB
FILNAMN
Mattestegen. A B steg 1-8. Höst. Facit. Multiplikation och division.pdf
ISBN
2218556874452

BESKRIVNING

"Hela klassen ska arbeta med samma sak men var och en på sin egen nivå. Vi ska kunna tala matematik med varandra i klassrummet: Eleverna ska få tänka inför varje uppgift, de ska få använda sin upptäckarglädje och träna sin problemlösningsförmåga. Jag som lärare ska veta vad eleverna kan och inte bara var de ligger i boken." Detta är några av grundtankarna med Mattestegen som nu har reviderats och byggt ut till ett heltäckande läromedel för hela grundskolan. Mattestegen har därigenom blivit både större och bättre. Grunden i Mattestegen är förståelsen. Eleverna ska inte gå vidare till nästa moment förrän de befäst de nuvarande. På samma sätt ska elever som jobbar lite snabbare kunna gå fram i sin egen takt och få nya utmaningar. Mattestegen 4–9 Namnet Mattestegen kommer av att stoffet är indelat i steg av ökad svårighetsgrad där eleverna får klättra i sin egen takt. Alla elever arbetar inom samma matematiska tema i boken, men avancerar individuellt stegvis uppåt inom temat. Fördelen är att läraren kan hålla samman klassen, samtidigt som varje elev arbetar på sin egen nivå. Teman och steg Mattestegen är indelad i sex teman. Samma tema återkommer varje läsår; på hösten arbetar klassen med tre teman och på våren med de återstående tre temana. Varje tema består av 16 steg med ökad svårighetsgrad. Eleverna går in på rätt steg efter att ha gjort ett förtest och klättrar sedan vidare inom temat. När man är klar med ett steg gör man en diagnos innan man går vidare till nästa steg. Läraren avgör när klassen byter tema vilket man vanligtvis gör ungefär var 5:e vecka. Mattestegens teman: HöstböckernaÅr 4–6Vårböckerna Addition och subtraktion Multiplikation och division Statistik Bråk och procent Geometri Mått och mätning År 7–9 Numerisk räkning Algebra Statistik Bråk och procent Geometri Mått och mätning Att arbeta med Mattestegen Det kan t ex vara så att klassen arbetar med temat "Bråk och procent". Då arbetar en elev kanske på steg 6 och löser uppgiften: "Hur mycket är 2/3 av 18?" medan en annan elev är på steg 11 och löser uppgiften "Beräkna (2/15)/(3/5)". Det blir genast lättare att tala matematik med klassen än om den ena summerar bråk och en annan mäter vinklar. A- och B-böckerna De reviderade A- och B-böckerna står på samma matematiska grund som tidigare: förståelse, individualisering och problemlösning. Stegringen i svårighet har minskats i flera teman. Många uppgifter har nu en mera öppen karaktär, eller är helt öppna. Den grundläggande taluppfattningen befästs i A Höst, räkning med talsorter betonas i alla räknesätt. I subtraktion övas också "räkna bakifrån med plus". I B-boken införs algoritmer, där de kommer in naturligt som förenkling av uträkningen, liksom också flera huvudräkningsmetoder. En nyhet är att en del av färdighetsträningen nu finns som arbetsblad i lärarpärmarna. Då något nytt introduceras följs det av en hänvisning till ett arbetsblad, där de elever som behöver kan arbeta med fler uppgifter. Flera teman har gjorts om. Multiplikation och division har förts samman till ett tema. Statistiken har flyttats till höstböckerna. Det mesta av procenträkningen har förts till temat Bråk och procent. C- och D-böckerna C- och D-böckerna är huvudsakligen tänkta att användas i år 7–9. Grundidén och upplägget är detsamma som i A- och B-böckerna men vissa saker är ändrade som en anpassning både till elevernas ålder och till breddningen av stoffet. Några exempel: De fyra räknesätten samlas i ett tema; Numerisk räkning. Vi inför ett nytt tema; Algebra. Övergången är dock enkel: man går från Addition och subtraktion steg 8 till Numerisk räkning steg 9 och från Multiplikation och division steg 8 till Algebra steg 9. Facit finns i boken. Mållista i början, och sammanfattning i slutet av varje steg. Vi utgår från att alla elever har och använder miniräknare och anger i stället när det är lämpligt att inte göra det. För att betona den "talade matematiken" har vissa uppgifter märkts antingen som gruppuppgifter eller som labuppgifter. Liksom i A och B-böckerna finns här gott om såväl läxuppgifter som extra utmaningar. Det finns lösta uppgifter med tydliga genomgångar men också hjälpfrågor och små påminnelser om saker man lärt sig på tidigare steg och som kanske behöver repeteras. Komponenter Lärarhandledningar Till paketet hör ett lärarmaterial med kopieringsunderlag. Där finns, förutom de direkt steganknutna förtesterna och arbetsbladen även gruppuppgifter av problemlösande karaktär, tabellträning, extra övningsblad och matematiska spel. Innan lärarhandledningarna blir klara hänvisar vi till vår nätplats www.mattestegen.nu där vi kommer att lägga ut allt nödvändigt startmaterial som pdf-filer att ladda hem. Lättläst Lättlästböckerna har varit ett uppskattat komplement som även kommer att finnas till reviderade Mattestegen. Det finns inte någon tidsplan för dessa ännu men arbetet kommer att påbörjas när grundpaketet är färdigt. Inlästa böcker Liksom tidigare kommer det att göras en inläst version av Mattestegen. De inlästa böckerna baseras på den lättlästa versionen.

Fraktfritt över 169 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Söker du efter "Mattestegen.

Geometri: Amazon.es: Inger Backström, Kurt Rosenlund: Libros en idiomas extranjeros FACIT Diagnos B. Multiplikation och division.

RELATERADE BÖKOR