Språkstart Matematik - Matematik för nyanlända

Språkstart Matematik - Matematik för nyanlända - Jöran Petersson | Mejoreshoteles.org Vi är glada att kunna presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Jöran Petersson
DIMENSIONERA
12,44 MB
FILNAMN
Språkstart Matematik - Matematik för nyanlända.pdf
ISBN
1076784138221

BESKRIVNING

Med Språkstart lär sig eleverna grundläggande svenska samtidigt som de utvecklar sina kunskaper i andra ämnen. Böckerna är till för att förbereda eleverna för ordinarie undervisning genom att träna på och befästa vanligt förekommande begrepp i bl.a. NO och SO. Böckerna vänder sig i första hand till elever i åk 4-6, men är åldersneutralt layoutade.Läs merPedagogiska tankarSOSpråkstart SO utgår från kursplanen för SO-ämnena i åk 4-6 och innehållet är hämtat från det centrala innehållet i geografi, historia, religion och samhällskunskap. Med Språkstart SO lär sig eleverna grundläggande svenska samtidigt som de utvecklar sina kunskaper i SO-ämnena. Språkutvecklande övningar där dina elever ges stort utrymme att ta stöd av och dra nytta av sitt modersmål förstärker inlärningen av målspråket, svenska, samtidigt som dina elever förbereds inför den ordinarie undervisningen i SO.Till Språkstart SO finns det en nedladdningsbar lärarguide, skriven av Susanna Sjöstrand. Susanna arbetar som förstelärare på Örtagårdsskolan där hon ansvarar för språkutveckling i SO-ämnena. Susanna älskar drama i alla dess former och integrerar det på olika sätt i hennes undervisning. Susanna skriver också en blogg om hur hon arbetar med Språkstart SO och språkutveckling på Pedagog Malmö: http://pedagog.malmo.se/author/sussjo6/NOSpråkstart NO är kopplad till NO-ämnenas kursplaner för åk 4-6 i Lgr11 och innehållet är hämtat ur det centrala innehållets delar i de tre naturvetenskapliga ämnena Fysik, Biologi och Kemi. Dina elever introduceras på ett strukturerat sätt till de naturvetenskapliga ämnena och får lära sig grundläggande ord och begrepp. Språkutvecklande övningar där dina elever ges stort utrymme att ta stöd av och dra nytta av sitt modersmål förstärker inlärningen av målspråket, svenska, samtidigt som dina elever förbereds inför den ordinarie undervisningen i NO.EngelskaSpråkstart English utgår från det centrala innehållet i kursplanen för åk 1-6 i engelska i Lgr11. Boken följer en mycket tydlig struktur där ord, begrepp och fraser tillsammans med mkt bildstöd står i centrum. Språkstart English börjar från början och ger eleverna grunderna i engelskan.MatematikInnehållet i Språkstart Matematik är hämtat ur det centrala innehållets delar i kursplanen för matematik åk 4-6 i Lgr 11. Boken följer en mycket tydlig struktur där varje kapitel börjar med att presentera de begrepp som eleverna kommer att arbeta med, i en kontext. Därefter ges exempel på hur eleven ska lösa uppgiften. Sedan får eleven möjlighet att träna själv eller tillsammans med läraren. SvaSpråkstart SVA förbereder eleverna för den ordinarie SVA-undervisningen. Innehållet är hämtat ur det centrala innehållet i åk 4-6 i svenska som andraspråk i Lgr 11. Läromedlet är inspirerat av genrepedagogikens tydliga arbetsgång och cirkelmodellen. Eleverna lär sig svenska samtidigt som de både läser och skriver olika skolgenrer (instruerande, beskrivande, argumenterande, förklarande och berättande). Språkstart SVA innehåller många språkutvecklande övningar där eleverna både tränar funktionell grammatik, läsförståelse och får ett större ordförråd. Lärarguide och digitalt elevmaterialLärarguiden innehåller- språkutvecklande arbetssätt- exempel på lekar- exempel på hur man kan arbeta med drama och musik I det digitala elevmaterialet till Språkstart kan eleverna lyssna på texterna samt träna på och befästa ord, begrepp och fraser. Till engelskan ingår också övningar på grammatiska moment.Om författarnaAnnica Hedin är skribent med stor vana att förklara fakta på ett enkelt sätt. Annica har bl.a. skrivit Upptäck Geografi Sverige.Hans Persson har lång erfarenhet av att undervisa elever både i de lägre och de högre stadierna. Han är också verksam som utbildare och fortbildare av lärare, både i Sverige och utomlands. Han belönades 2004 med Kunskapspriset för "en exceptionellt mångsidig och inspirerande lärargärning". Hans Persson har skrivit böckerna Nyfiken på naturvetenskap, Boken om Biologi, Boken om Fysik och Kemi, Försök med Kemi, Försök med Biologi, Försök med Fysik, Försök med Matematik och Försök med NO 1-3.Linda Odén har lång erfarenhet av arbete både på högstadiet och gymnasiet där hon bland annat arbetar med elever på introduktionsprogrammet. Linda är också författare till Start with English from the Beginning samt English from the Beginning 1-4. Linda föreläser också om att utbilda nyanlända elever i engelska.Erik Sandberg är legitimerad lärare verksam på både grundskole- och gymnasienivå i Uppsala. Erik har skrivit texter, uppgifter och annat till flera läromedel, bland annat Tummen Upp SVA Kartläggning åk 7. Hans texter har ett tydligt elevfokus och hamnar därför väldigt nära eleverna och deras begreppsvärld.Jöran Petersson är lektor i matematikämnets didaktik. Han disputerade 2017 vid SU och doktorsavhandlingen handlade om hur andraspråkare, med olika lång erfarenhet av svenska språket, använder matematiska begrepp.

Materialet riktar sig i första hand till nyanlända elever i åk 7-9 och elever på språkintroduktion på gymnasiet, men fungerar även för vuxna. Start ... Pris: 140 kr.

Här får eleverna lära sig ord och begrepp relevanta för undervisningen i matematik årskurs 7-9, Lgr11. Övningarna är både språk- och kunskapsutvecklande med fokus på ordförståelse och kommunikation. Tummen upp! Matematik kartläggning för nyanlända hjälper dig och dina elever att kartlägga vilka kunskaper eleverna har och vilka de behöver arbeta mer med.

RELATERADE BÖKOR