Fixa läsningen Läsförståelse Metodboken

Fixa läsningen Läsförståelse Metodboken - Maria Södergren | Mejoreshoteles.org Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Maria Södergren
DIMENSIONERA
10,30 MB
FILNAMN
Fixa läsningen Läsförståelse Metodboken.pdf
ISBN
1962889403118

BESKRIVNING

I Fixa läsningen tränar eleverna på läsförståelse genom att använda olika läsförståelsestrategier, som visualiseras av figurer så att eleverna enkelt kan ta dem till sig: Spågumman förutspår, Detektiven reder ut oklarheter, Reportern ställer frågor, Cowboyen sammanfattar och Konstnären skapar inre bilder.Fixa läsningen består av en metodbok för läraren samt fem elevarbetsböcker. Varje arbetsbok innehåller både texter och övningsuppgifterLäs merPEDAGOGISKA TANKARI Fixa läsningen tränar eleverna på läsförståelse genom strukturerade lässamtal.Materialet utgår från de fyra strategier som RT-metoden bygger på. RT är en förkortning av Reciprocal Teaching (ömsesidig undervisning) och från början utarbetad på 1980-talet av läsforskarna Palinscar och Brown. I materialet får eleverna även bekanta sig med metoden QtA - Questioning the author Avsikten är att göra eleverna uppmärksamma på att det finns en författare bakom varje text och de lär sig att kritiskt granska texter.De strukturerade lässamtalen sker gemensamt i helklass, grupp eller i par. När eleverna blivit väl förtrogna med en strategi är tanken att de på egen hand ska kunna träna strategin i materialets fem arbetsböcker. Självklart kan man också jobba med arbetsböckerna gemensamt eller i par. Målet är att eleverna sedan på egen hand ska kunna använda sig av läsförståelsestrategier i sin läsning.UPPLÄGGMetodbok - I Metodboken beskrivs tydligt, genom konkreta tips och modellektioner, hur läraren startar arbetet med att introducera en läsförståelsestrategi i taget. Eleverna tränar sedan på strategierna i gemensamma lässamtal. Här berättas sedan om hur man kan jobba praktiskt med de olika strategierna, oavsett material, samt hur arbetet med arbetsböckerna kan läggas upp. I Metodboken finns också en mängd kopieringsunderlag med bl.a. symbolbilder, infoblad till föräldrar, läxor och bedömningsmatriser. När läraren gått igenom och tillsammans med eleverna arbetat med en strategi får eleverna jobba i sina arbetsböcker:Arbetsbok 1 - här arbetar eleverna med strategierna Spågumman och Konstnären. Arbetsbok 1 har enkla texter och tydliga bilder. Arbetsbok 2 – här arbetar eleverna med strategierna Spågumman, Detektiven och Konstnären. Arbetsbok 2 har längre texter med lite svårare ord och färre bilder.Arbetsbok 3 - här arbetar eleverna med strategierna Spågumman, Reportern och Konstnären. Arbetsbok 3 har lite längre texter där läsaren även får träna sig att läsa mellan raderna och bortom raderna.Arbetsbok 4 - här arbetar eleverna med alla läsförståelsestrategierna i faktatexterArbetsbok 5 -här arbetar eleverna alla strategierna i sagor och berättelser.Arbetsbok 4 och 5 har texter som kräver god läsförmåga.Om författarnaMaria Södergren är lågstadie- och speciallärare. När hon läste specialpedagogik kom hon i kontakt med RT-metoden och har använt den med sina elever sedan 2009. Maria håller också studiecirklar i RT-metoden för lärare som undervisar i åk F-9.

... Det långsiktiga målet är att eleverna ska använda lässtrategier mer eller mindre omedvetet på sin egen läsning, bli medvetna om när de inte förstår och då ha verktyg att göra någonting åt det. När man arbetar med läsförståelse i klassrummet finns olika tillvägagångssätt som kan användas vid arbetet med både bakgrundskunskap, textstruktur och tolkningsstrategier.

Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Buy Fixa läsningen Läsförståelse Arbetsbok 1, 5-pack by Södergren, Maria (ISBN: 9789147110711) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Compra Fixa läsningen Läsförståelse Arbetsbok 5, 5-pack.

RELATERADE BÖKOR