Arbetsrättens begrepp A-Ö 2020 Arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2020  Arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö - Agneta Bern, Helene Sjöman | Mejoreshoteles.org En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en dag. Grekerna och existensens mysterium på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Agneta Bern, Helene Sjöman
DIMENSIONERA
3,92 MB
FILNAMN
Arbetsrättens begrepp A-Ö 2020 Arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö.pdf
ISBN
1286259208470

BESKRIVNING

Arbetsrättens begrepp A-Ö är en arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Det är en lättillgänglig bok om arbetsrätt som kan användas av alla som på ett smidigt sätt vill få inblick i en specifik fråga. Författarna förklarar ca 400 arbetsrättsliga ord och uttryck och sätter in dem i rätt sammanhang. Boken är uppdaterad per den 1 januari 2020.Boken uppdateras årligen och den nya utgåvan innehåller, bland mycket annat, nytillkomna uppslagsord som Hävning av anställningsavtal, Avräkning av förskottssemester, Underrättelse och Uppskjuten uppsägningstid vid föräldraledighet.Agneta Bern och Helene Sjöman arbetar som förbundsjurister på Sveriges Ingenjörer och har lång erfarenhet av arbetsrättsliga frågor, såväl från LO, TCO och Saco på arbetstagarsidan som från arbetsgivarsidan. Agneta har även varit verksam som advokat under många år.

Lagen om anställningsskydd. I följande fall är det tillåtet att tillämpa en tidsbegränsad anställning enligt 5 § LAS: Här hittar du information om arbetsrätt, till exempel om lagar kring anställning, diskriminering, arbetstider och uppsägning.

Om en tvist uppstår om arbetsrättens tillämpning och parterna är bundna av kollektivavtal så drivs ärendena i Arbetsdomstolen. Är parterna inte bundna av kollektivavtal så sker förhandlingarna i första hand i tingsrätten Bern, Agneta och Sjöman, Helene, Arbetsrättens begrepp A-Ö 2020 - Arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö, Femte upplagan, Lars Åhnberg AB, Stockholm Kjøp Preskription i arbetsrätten : en vägledning för praktiker fra Tanum Reglerna om preskription inom arbetsrätten är svåra att förstå och tillämpa.

RELATERADE BÖKOR