Samhället och de unga lagöverträdarna

Samhället och de unga lagöverträdarna - Lars Clevesköld, Birgit Thunved, Anders Thunved | Mejoreshoteles.org En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en dag. Grekerna och existensens mysterium på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Lars Clevesköld, Birgit Thunved, Anders Thunved
DIMENSIONERA
9,20 MB
FILNAMN
Samhället och de unga lagöverträdarna.pdf
ISBN
7700037443996

BESKRIVNING

I boken beskrivs inledningsvis de allmänt brottsförebyggande insatser som särskilt avser unga människor. Härefter följer en beskrivning av samhällets åtgärder när ungdomar begår brott från det att misstanke om brott uppkommit till dess att domstolens dom har verkställts.Sedan föregående upplaga har ett flertal ändringar gjorts i den lagstiftning som gäller bland annat ungdomar i farozonen för att begå brott. Bland annat har boendeformen stödboende införts, liksom nya bestämmelser om avskildhet i den slutna ungdomsvården. Också andra lagändringar m.m. har föranlett ett stort antal revideringar i boken sedan föregående upplaga.Boken vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän som i sin dagliga verksamhet i nämnder och förvaltningar ställs inför frågor som gäller brott av unga men också till statliga myndigheter som ska ta befattning med unga lagöverträdare. Boken är även avsedd att vara ett hjälpmedel för dem som i sin utbildning behöver sätta sig in i de regler som gäller då en ung människa har begått ett brott. Den kan även vara av intresse för enskilda som vill få en inblick i hur samhället reagerar mot ungdomskriminaliteten.

Köp boken Samhället och de unga lagöverträdarna av Lars Clevesköld, Birgit Thunved, Anders Thunved (ISBN 9789139116752) hos Adlibris. Fri frakt.

moms) Antal: Författare: Lars Clevesköld, Birgit Thunved, Anders Thunved. I boken beskrivs inledningsvis de allmänt brottsförebyggande insatser som särskilt avser unga människor.

RELATERADE BÖKOR