Att tolka och förstå statistik

Att tolka och förstå statistik - Silje Bringsrud Fekjær | Mejoreshoteles.org Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Silje Bringsrud Fekjær
DIMENSIONERA
4,7 MB
FILNAMN
Att tolka och förstå statistik.pdf
ISBN
7249756630025

BESKRIVNING

Statistik är ett viktigt redskap för alla som vill klara sina studier, förstå dagens samhälle eller sätta sig in i aktuell forskning. Att tolka och förstå statistik innehåller inga statistiska formler och ingen matematik. I stället beskriver författaren, med relevanta exempel från forskning och media, hur man kan tolka, förstå och värdera statistik på ett korrekt sätt. Att tolka och förstå statistik tar också upp de vanligaste fallgroparna, till exempel hur man kan resonera för att förstå om det föreligger ett faktiskt kausalt samband mellan två faktorer eller om sambandet är skenbart.I texten finns många exempel, både på korrekt bruk och missbruk av statistik.Syftet med boken är således inte att man ska lära sig att producera statistik, utan att man ska bli skicklig på att tolka, förstå och värdera statistik som andra producerat.Författare är Silje Bringsrud Fekjær, sociolog och professor, verksam vid Senter for profesjonsstudier i Oslo och Akershus. Fackgranskare är Joakim Thelander, universitetslektor i kriminologi vid Högskolan Kristianstad.Översättning: Hans Dalén.

Jag kan de olika termerna men när jag ska läsa en artikel kan jag inte förstå vika siffror som tillhör vilka termer. Vilken bok eller artikel kan jag använda mig av för att lära mig tolka ett resultat från en vetenskaplig artikel. Att tolka och förstå statistik | 1:a upplagan.

Fekjær, Silje Bringsrud, 1974- (författare) Alternativt namn: Bringsrud Fekjær, Silje, 1974-Dalén, Hans, 1958- (översättare) ISBN 9789140695482 1. uppl.

RELATERADE BÖKOR