Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 4

Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 4 En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en dag. Grekerna och existensens mysterium på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
6,32 MB
FILNAMN
Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 4.pdf
ISBN
5301753079686

BESKRIVNING

En formativ bedömningsprocess kan sammanfattas med dessa tre frågor:- Vart ska jag? - Målen för undervisningen tydliggörs.- Var är jag? - Information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målen.- Hur tar jag mig dit? - Återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen.Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen och känna sig delaktiga. Därför bygger Tummen upp Formativ bedömning på:- Uppgifter som tydliggör vad som är kvalitet: genom att visa på exempel som eleverna kan lära av får de också möjligheter att förstå skillnader i kvalitet mellan olika prestationer.- Uppgifter enligt EPA-struktur: eleven, klasskamraterna och läraren är tillsammans viktiga aktörer i en formativ bedömningsprocess. Tummen upp Formativ bedömning innehåller därför uppgifter där man på olika sätt kan tillämpa arbetssättet EPA, där E står för enskilt, P för par och A för alla.- Lärarrespons: en struktur för återkoppling där läraren kommunicerar med eleven hur hen ska komma vidare mot målen.- Självbedömning: eleven ges möjlighet att själv bedöma sitt arbete, för att kunna styra det egna lärandet.Läs merPedagogiska tankarEleverna behöver stöd för att utveckla sina förmågor i svenska. Tummen upp! Svenska Formativ bedömning ger läraren verktyg att hjälpa eleverna i den processen. I häftena ges exempel på uppgifter med olika kvalitet. Eleverna får analysera kvaliteten och använda de strategier som de anser har bäst kvalitet.KomponenterEtt häfte för årskurs 4, ett för årskurs 5 och ett för årskurs 6:- Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 4- Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 5- Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 6UppläggVarje häfte är indelat i tre huvudavsnitt benämnda med de tre övergripande förmågorna:- Läsa och analysera- Skriva och kommunicera - Tala och kommuniceraI alla de tre avsnitten ingår även de andra förmågorna: anpassa språket, urskilja språkliga strukturer, följa språkliga normer samt söka och värdera information.Förslag till arbetsgångVarje huvudavsnitt innehåller två delar, med en utvärdering till varje del. Tanken är att eleven efter den första delen ska göra utvärdering 1, och utifrån det som då framkommer träna mera på särskilda moment. Det är alltså en fördel om det går den tid mellan de två delarna, för att eleven ska få möjlighet att utveckla och visa mer kvalitativa förmågor i utvärdering 2. Förslagsvis kan eleven göra del 1 med utvärdering 1 på höstterminen och del 2 med utvärdering 2 på vårterminen.Vissa uppgifter i Tummen upp! Svenska Formativ bedömning är tänkta som ett sätt att samla in skriftlig information kring elevernas kunskaper och förmågor, andra fungerar bättre när du går runt och lyssnar på elevernas diskussioner. Vissa uppgifter fungerar både som skriftlig och muntlig aktivitet.InnehållI Tummen upp! Svenska Formativ bedömning finns ingen ambition att täcka hela det centrala innehållet, ej heller samtliga kunskapskrav. Här får du istället möjlighet att bedöma hur väl eleverna utvecklar förmågorna i ämnet svenska.

vilka förmågor du tycker passar utifrån din ordinarie undervisning. Det är du som bestämmer när och hur eleverna ska arbeta i häftet.

Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin! Tummen upp Formativ bedömning innehåller därför uppgifter där man på olika sätt kan tillämpa arbetssättet EPA, där E står för enskilt, P för par och A för alla.

RELATERADE BÖKOR