Säker användning av truck

Säker användning av truck Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
3,40 MB
FILNAMN
Säker användning av truck.pdf
ISBN
3926611197390

BESKRIVNING

Truckboken "Säker användning av truck" är en lärobok för A- och B-truckar. Kapitlen i den här truckboken tar upp de teoretiska kunskaper du behöver lära dig i truckkategorierna A och B. Efter varje kapitel följer frågor som gör att du lättare minns innehållet du har lärt dig. Truckboken är i sin helhet baserad på Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter, TLP 10. Teckenstorlek, layout och uppläggning har ägnats särskilt stor uppmärksamhet för att alla med läs- och skrivsvårigheter ska ha goda förutsättningar att klara av den teoretiska delen.

Lärare och annan skolpersonal ska arbeta förebyggande för att eleverna ska få en god studiemiljö. I det arbetet bör frågor om nätet och sociala medier ingå, eftersom dessa är en stor del av elevernas skolvardag och fritid.

För att framföra en truck på en väg ska man minst ha körkortsbehörighet för motorredskap klass II. Frågan är hur man ska klassa industriområdet som du anger. Ur föreskriften Användning av truckar, AFS 2006:5: Kunskaper och tillstånd 18 § En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.

RELATERADE BÖKOR