Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus

Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus - Agneta Lundström, Ilse Hakvoort | Mejoreshoteles.org Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Agneta Lundström, Ilse Hakvoort
DIMENSIONERA
5,55 MB
FILNAMN
Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus.pdf
ISBN
8485465889672

BESKRIVNING

Lärares pedagogiska ledarskap är ett komplext hantverk. Ofta är det svårt att beskriva vad som egentligen sker i samspelet med eleverna, men med stöd av olika teorier kan det bli synligt. Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus vill inspirera lärarstudenter, lärare och lärarutbildare att reflektera över olika konflikter som dagligen uppstår i skolans värld för att kunna förhålla sig till dem. Pedagogiskt ledarskap utgörs till stor del av att hantera dagliga konflikter, och för att lyckas med detta behövs kunskap och färdighet. Kunskap hjälper lärare att analysera situationer och utveckla förståelse för hur man konstruktivt kan hantera svåra situationer och mindre störningar.I Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus utgår författarna från olika konkreta situationer som lärare står inför och väver samman teorier och praktisk konflikthanteringskunskap. Varje situation beskrivs utifrån lärarens position som pedagogisk ledare och i relation till olika kunskapsområden, såsom hantering av klassrumssituationer, sociala relationer, mobbning, juridifiering, värdegrund och demokrati. Ilse Hakvoort är docent i pedagogik och verksam vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Agneta Lundström är lektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad pedagogik vid Umeå universitet.

Denna devis rymmer Lärarförbundet Skolledares syn på begreppet pedagogiskt ledarskap. Fokus på förutsättningar för pedagogiskt ledarskap . Förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap har ett särskilt fokus i gransk-ningen.

En viktig del i det arbetet är våra strategiska eftermiddagar. Då träffas kollegiet och pratar bara pedagogik.

RELATERADE BÖKOR