Mera Favorit matematik 6A Elevpaket (Bok + digital produkt)

Mera Favorit matematik 6A Elevpaket (Bok + digital produkt) - Katariina Asikainen, Kimmo Nyrhinen, Pekka Rokka, Päivi Vehmas | Mejoreshoteles.org Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Katariina Asikainen, Kimmo Nyrhinen, Pekka Rokka, Päivi Vehmas
DIMENSIONERA
11,88 MB
FILNAMN
Mera Favorit matematik 6A Elevpaket (Bok + digital produkt).pdf
ISBN
4191344004335

BESKRIVNING

Utgående upplaga. Denna information gäller elevpaketet Mera Favorit matematik 6A i utgående upplaga. Detta elevpaket kan beställas för användning under vårterminen 2018 och för komplettering så långt lagret räcker.Under 2018 kommer Favorit matematik i ny upplaga, uppdaterad med digital kompetens och anpassad till Lgr 11 (rev 2017). Elevpaketet i ny upplaga släpps i juni 2018 men kan förbeställas redan nu, läs mer här. Läs mer om seriens uppdatering med digital kompetens Favorit matematik i utgående upplagaFavorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna. Utifrån vardagliga situationer får eleverna hjälp att bygga upp en stabil matematisk grund. Det är då matematiken blir en favorit!Läs mer om serien Favorit matematikInstruktionsguider för föräldrar Elevpaket i utgående upplaga Elevpaketet till Mera Favorit matematik 6A ger dina elever de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande då det kombinerar det digitala läromedlet med en tryckt elevbok, laborativt material och häftet Bedömning för lärande. Serien består av en A-bok och en B-bok per läsår som används på höstterminen respektive vårterminen. Digitalt läromedelI det digitala läromedlet finns alla grundbokens texter inlästa, såväl instruktioner som ramberättelse och det finns möjlighet för eleven att anteckna sina svar via ett tangentbord. Det digitala läromedlet innehåller också övningar som tränar de metoder och begrepp som varit lektionens fokus. Dessutom får eleven tillgång till den populära matteordlistan med matematiska ord och begrepp för åk 1-6. Matteorden är illustrerade, förklarade, inlästa och eleverna får träna dem i självrättande övningar. Det digitala läromedlet är giltigt i 4 år från aktivering. ElevbokElevboken består av 5 kapitel som alla är indelade i lektioner. Till varje lektion finns det fyra sidor. Det obligatoriska uppslaget och uppslaget att träna extra på ÖVA och PRÖVA. Favorit matematik är ett finskt läromedel och författarna förklarar varje matematiskt steg noggrant med varierade och lekfulla uppgifter. I elevboken tränar eleven på egen hand med den gemensamma kommunikativa undervisningen leder du med hjälp av lärarhandledningens resurser. Laborativt materialNär du köper elevboken första gången ingår ett kuvert med laborativt material. För dig som vill komplettera böcker med nya kuvert i samband med att böcker ärvs mellan elever finns kuverten att köpa i 5-pack. De laborativa materialen är tvådimensionella och finns i kuvertet. I lärarhandledningen som hör till elevboken finns det då och då övningar i vilka de laborativa materialen används.Varje kuvert i Mera Favorit matematik 6A innehåller: Termometer (-30 - +30) Tallinje med negativa och positiva tal (-10 - +10) Bråkdelarna (halvor och tredjedelar) Bråkdelarna (fjärdedelar och sjättedelar) En kub (mall som du klistrar ihop) Ett rätblock (mall som du klistrar ihop) Kvadrat i tre färger (för arbete i kombinatorik) Mera Favorit matematik 6A Laborativt material 5-pack Provhäftet Bedömning för lärandeEleven har rätt att känna till vilka mål och förväntningar som finns med i undervisningen. I Mera Favorit matematik 6A elevpaket ingår provhäftet Bedömning för lärande som är ett stöd i detta arbete. Provuppgifterna är kopplade till kunskapskraven och eleven får fylla i en färdig terminssammanfattning över sitt lärande i matematik.Det finns också ett färdigt bedömningsunderlag som du kan använda som dokumentation och i samband med utvecklingssamtal. Mera Favorit matematik och Bas Favorit matematikI Favorit matematik arbetar alla elever tillsammans med samma lektion och matematikmål. Undervisningen blir effektiv och eleverna lär av varandra. Det är samma lektionsinnehåll i Mera Favorit matematik som i Bas Favorit matematik men Bas Favorit matematik innehåller fler grundläggande uppgifter. Du har samma lärarhandledning, kan gå igenom lektionens innehåll gemensamt med hela klassen. Välj gärna Mera Favorit matematik och ha höga förväntningar på dina elever. Se ett exempel på likheter och skillnader i Mera Favorit matematik och Bas Favorit matematik.Både Mera och Basböckerna för åk 4 är förbrukningsböcker. När eleverna skriver i boken får de fokusera på matematiken. Både elever och lärare i Finland är mycket nöjda mer arbetssättet och de goda resultaten.För åk 5 och 6 är Basböckerna fortsatt förbrukningsböcker medan Meraböckerna är gjorda för arbete i räknehäfte.

Favorit matematik 1A - Lärarhandledning (Bok + digital produkt). Lärarhandledningen till Favorit matematik 1A ger.

i t r o v a F matematik. Låt beprövad erfarenhet bli din Favorit! Favorit matematik är störst i Finland.

RELATERADE BÖKOR